Uudised

Eesti noorteühendused sõnastasid ootused kohalikele otsustajatele

laine uudised-laine
30. mai 2017

ENLi üldkoosolek.

Eesti Noorteühenduste Liit kinnitas platvormi kohalike omavalitsuste valimisteks 2017. Platvorm koondab noortele olulisi teemavaldkondi, mille elluviimist, arendamist ja lahendamist eeskätt rakenduva haldusreformi taustal kohaliku tasandi otsustajatelt oodatakse.

Platvormi koostamisel lähtuti liikmetelt kogutud sisendist ning noortepoliitika platvormiga seatud eesmärkidest. Kinnitatud seisukoht on osaks ka valimisea langetamise jätkutegevustest, millega soovitakse pöörata tähelepanu, et lisaks avanevale valimisõigusele on noortel sisulisi ootuseid kohaliku tasandi kujundamisele.

Neljaosaline soovituste pakett käsitleb teemavaldkondadena noorte osalust ja noorsootööd, tööhõivet ning haridust, noorte tervist ning ümbritseva elukeskkonnaga seonduvat. Näiteks on sõnastanud noored platvormis peamiste ootustena osalusvõimaluste suurendamise kohalikul tasandil, noorsootööasutuste, koolide ja ettevõtete koostöö arendamise, mis soodustaks noorte tööturule sisenemist ning kvaliteetse ennetus- ja tugitegevuste arendamise vähendamaks nii mõnuainete tarbimist kui erinevaid vaimse tervisega seotud probleeme.

“Kindlasti on üle Eesti omavalitsusi, kes juba praegu on ellu viinud mõne meie väljapakutava lahenduse, ent oluline on vaadata suuremat pilti ja seda just haldusreformi kontekstis. Liitumised mõjutavad ilmselgelt teenuste kättesaadavust maapiirkondades, kuid kindlasti ei tohi teha mööndusi noorte võimaluste arvelt. Iga noor peab saama osa kvaliteetsest huvitegevusest või võimaluse osaleda osaluskogude tegevustes,” sõnas Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees Egert Mitt.

Platvormiga on võimalik tutvuda organisatsiooni kodulehel.

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 130 Eestis tegutsevat noorteühendust ja osaluskogu ehk suurim noorteorganisatsioone koondav katusorganisatsioon Eestis. Rohkem infot saab ENLi kodulehelt.

Lisainfo:

Egert Mitt
Juhatuse aseesimees
Eesti Noorteühenduste Liit
+372 5624 6789
egert@enl.ee