Uudised

Eesti Õpilasesinduste Liit valis uue esimehe loosi teel

laine uudised-laine
11. aprill 2016

1.-3. aprillil toimus Elvas Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) XXXIV Üldkoosolek, kus valiti EÕELile uus juhatus.

Ebatraditsiooniliselt selgus uus esimees loosi teel. Tulenevalt põhikirjast peab juhatuse kandidaat saama üle 50% Üldkoosoleku häältest, et pääseda juhatusse. Kahe enim hääli saanud esimehe kandidaadid hääled jagunesid võrdselt pooleks, täites täpselt vajaliku häältemäära. Tulenevalt põhikirjast otsustas Üldkoosolek valida esimehe loosiga. Häältelugemiskomisjoni esinaine võttis pimesi võrdselt jagunenud hääletussedelitest ühe ning esimeheks sai liikmete valdkonna juht Andreanne Kallas.

Samuti valis Üldkoosolek kaks aseesimeest, kelleks osutusid Mikk Tarros ja Killu Kolsar. Esimees Kallas hakkab koordineerima liikmete valdkonda, Mikk Tarros vastutab avaliku poliitika ja rahvusvaheliste suhete eest ning Killu Kolsar kommunikatsiooni- ja kultuurivaldkonna eest. Uue juhatuse mandaat hakkab kehtima 7. maist. 

“Tuleval tegevusaastal soovime jätkuvalt pöörata tähelepanu sallivusele koolikeskkonnas ning meie liikmeskonna ja õpilaste aktiivsusele,” sõnas EÕELi uus juht Andreanne Kallas.  “Lisaks tahame suurendada õpilaste osalust avalikes haridusteemalistes debattides ning jätkata meie haridusplatvormist lähtuvate eesmärkide täide viimist, keskendudes tuleval aastal ka muukeelsete õpilaste suuremale lõimumisele ja kutseharidusele. Lähtudes õpilaskeskse hariduse rakendamise vajadusest, ootame ka tihedat koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga.”

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis toob kokku Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoole. EÕEL on suurim esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 90 000 õpilase.

Lisainfo:
Andreanne Kallas
Juhatuse esimees alates 7. mai
andreanne.kallas@opilasliit.ee  

Mikk Kask
Juhatuse aseesimees kuni 6. mai
mikk.kask@opilasliit.ee