Uudised

Eesti Pagulasabi aitab sel aastal Eestis kohaneda ligi 150 siia jõudnud inimesel

laine uudised-laine
5. jaanuar 2022

Eesti Pagulasabi jätkab 2022. aastal pagulastele ning pererändega saabunud inimestele kohanemist toetavate teenuste pakkumist, et aidata kaasa nende kiirele sisseelamisele Eestis. Programm #minuadapter läheb eelkõige süvitsi teemadega, mis eelmistel aastatel on enim muret pakkunud. 

“Programmis pakutavad erinevad tegevused toimivad n-ö adapteritena – nad aitavad täiendavalt mõista, korrata ja kinnistada teiste kohanemist toetavate teenuste infot ja teadmisi ning pakuvad seeläbi Eestiga kohanemiseks lisaressursse. Meie pakutavad teenused on modulaarsed ning neid saab kohandada ja pakkuda sihtrühma liikmele lähtuvalt tema eelteadmistest, taustast ja vajadustest,” selgitas projektijuht Anu Viltrop.

Aasta jooksul pakub Eesti Pagulasabi kuni 150 inimesele erinevaid töötubasid ja tegevusi, mis arendavad ja lähevad sügavuti eelkõige teemadega, mis senises kogemuses enim küsimusi on tekitanud. “Tegeleme näiteks klientide digioskuste ja vanemlike oskuste arendamisega, õpetame ja aitame tööotsimisega ja nii edasi. Jätkame ka vaimset tervist toetavate meeste- ja naistegruppide läbiviimist, uudse teenusena alustame kohanemisklubiga ning pakume keeleõppe toetamiseks mitmesuguseid huvitegevusi,” ütles Viltrop. 

Kohanemist pakkuvate teenuste programmi fookus on esmajoones Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Rakveres koostöös partnerite Pärnu Rahvusvahelise maja, Tartu Rahvaülikooli ning Tallinna Rahvaülikooliga. 

Projekti “#minuadapter: kohanemist toetavad tegevused kolmandate riikide kodanikele” rahastab Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning siseministeerium.