artikkel

Eesti Pagulasabi pälvis väärika auhinna

laine
Foto:

8. novembril tunnustas Euroopa Parlament Eesti Pagulaasabi Ukraina suunalisi tegevusi auhinnaga Euroopa Kodanik 2022. Lisaks pälvisid tunnustuse veel 29 erinevat algatust 24 riigist. Auhind antakse välja igal aastal nendele algatustele ja projektidele, mis edendavad Euroopa Liidu inimeste vastastikkust mõistmist ja tihedamat lõimumist, väärtusi ja põhiõigusi ning piirideülest koostööd.

Palju õnne!