artikkel

Eesti sai avatud valitsemise partnerluse juhtivaks kaaseesistujaks

laine
14. oktoober 2022
Foto:

Alates 11. oktoobrist 2022 asub Eesti täitma avatud valitsemise partnerluse (Open Government Partnership – OGP) juhtiva kaaseesistuja ülesandeid. Eesti volitused kestavad üks aasta ning kodanikuühiskonna esindajana on kaaseesistujaks Uruguay Kommunikatsiooni- ja Arenguinstituudi asutaja ja direktor Anabel Cruz.

Juhtrolli üleandmine toimus avatud valitsemise partnerluse 2022. aasta Euroopa piirkondlikul kohtumisel, mis korraldati Itaalia ja Eesti koostöös Roomas.

Oma uues juhtrollis lähtuvad Eesti ja Anabel Cruz organisatsiooni liikmete koosloomes valitud strateegilistest eesmärkidest, mis seatakse AVP strateegia 2023–2028 koostamise käigus. Muu hulgas käsitleb aprillis valmiv strateegia korruptsiooniga võitlemist, kodanikuvabaduste toetamist ja parema digitaalse valitsemise edendamist.

„Avatud valitsemise partnerluse teeb ainulaadseks selle põhiprintsiip, mille kohaselt algatatakse muutusi ja viiakse neid ellu riigi ja kohalike omavalitsuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöös,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop, kes on Eesti esindaja AVP juures. „Viimaste aastate kriisid – COVID-19 ja Venemaa agressioon Ukrainas, aga ka süvenevad kliimamuutused – on näidanud, et kriisis elamine on uus reaalsus, milleks tuleb pidevalt valmis olla. Sellest lähtuvalt peame üle vaatama ka oma igapäevased tegutsemisviisid,“ lisas ta.

„Kui valitsused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad probleemide lahendamisel koostööd, loovad nad laiahaardelisemaid lahendusi ning tulemused on kodanike jaoks märgatavalt paremad,“ ütles Anabel Cruz. „Mul on hea meel lüüa käed Eesti reformijatega, et aidata suurendada avatud valitsemise partnerluse tugevust, suutlikkust ja kestlikkust terves maailmas.“

Eesti ja Cruz võtavad ohjad üle Itaalialt ja Tansaania Twaweza algatuse tegevdirektorilt Aidan Eyakuzelt. Itaalia keskendus eesistumisperioodil korruptsiooniga võitlemisele ning digitaalse innovatsiooni edendamisele. Aidan Eyakuze on aktiivne kodanikuvabaduste eestkõneleja.

Alates 2011. aastast avatud valitsemise partnerlusse kuulunud Eesti valisid juhtrolli teised liikmesriigid ja kodanikuühiskonna esindajad ning see on tänu tööle, mida Eesti on teinud poliitikakujundamise läbipaistvuse ja kaasavuse suurendamisel. Samuti on Eesti rahvusvaheliselt tunnustatud kui demokraatlikke väärtusi toetavate tehnoloogiliste lahenduste eestvedaja. Anabel Cruz osutus valituks tänu oma aastakümnete pikkusele tööle kodanikuühiskonna eestkõnelejana Ladina-Ameerikas ja mujal.

Mõlemad eesistujad võõrustavad 2023. aastal Tallinnas toimuvat avatud valitsemise partnerluse kaheksandat üleilmset tippkohtumist.