Uudised

Eesti vabaühendused saavad Aktiivsete Kodanike Fondist esmakordselt taotleda tegevustoetust

laine uudised-laine
22. november 2021

Aktiivsete Kodanike Fondi (Active Citizens Fund, ACF) raames kuulutas Avatud Eesti Fond täna välja tegevustoetuste taotlusvooru Eesti vabaühendustele. Tegu on Norra rahastatud reservfondi osaga, mis võimaldab toetada kuni viit Eesti kodanikuühendust kahe aasta vältel. Taotlusvooru mahuks on 500 000 eurot.

Tegevustoetus on mõeldud neile Eesti vabaühendustele, kelle eesmärkideks on demokraatliku kultuuri ning kodanikuteadlikkuse tugevdamine ning samuti inimõiguste ja võrdse kohtlemise eest seismine. Edukas taotleja on vähemalt 5 aastat tegutsenud vabaühendus, kellel peab olema ka mitmeaastane strateegia ja/või tegevuskava, mis sisaldab huvikaitsetegevusi. Lisaks peab taotleja keskmine sissetulek viimasel kahel aastal jääma 100 000-500 000 euro vahemikku.

Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini vahelise Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandumite muudatused, millega otsustati suunata kokku enam kui 2 miljonit eurot reservivahendeid just Aktiivsete Kodanike Fondile. See lisandub neile ligi 4 miljonile eurole, mida aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda.

Tegevustoetuste konkurss on esimene, mis viiakse ellu algselt plaanivälise lisarahastuse vahenditest. Norra suursaadik Else Berit Eikeland märkis, et kriisiaegadel on vabaühendustel ühiskonnas kanda vastutusrikas roll. “Seetõttu otsustas Norra suunata kogu oma erakorralise ja paindliku toetuse just Eesti vabakonnale. Ühendused, kes on juba piisavalt tugevad, saavad seeläbi veelgi kasvatada oma võimekust, et vastata nii tänastele kui homsetele väljakutsetele,” lausus suursaadik.

Kõiki Aktiivsete Kodanike Fondi toetusi Eestis vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellami sõnul on Eestis arvukalt vabaühendusi, kes on tõestanud end nii huvikaitses kui oskuses rääkida kaasa kogu ühiskonnale olulistel teemadel, kaitstes ja kindlustades demokraatlikke väärtusi. “Aktiivsete Kodanike Fondi uue taotlusvooru toetus annab nendele ühingutele suurepärase võimaluse keskenduda süvendatult oma arenguvajadustele ja eesmärkide elluviimisele,” lisas Hellam. 

Taotlusvooru kuulutuse ning kõigi vajalike dokumentidega saab tutvuda Aktiivsete Kodanike Fondi kodulehel www.acf.ee

Taotluste esitamise tähtaeg on 18. jaanuaril 2022.