Uudised

Eesti valiti avatud valitsemise partnerluse juhtkomiteesse

laine uudised-laine
1. oktoober 2021

Eesti alustab 1. oktoobril oma kolmeaastast liikmelisust avatud valitsemise partnerluse juhtkomitees.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega (AVP) 2012. aastal ning on praegu ellu viimas oma viiendat tegevuskava. Eesti AVP tegevusi koordineerib Riigikantselei. „Meil on kogunenud piisavalt kogemusi, et jagada neid ka teiste riikidega, ning rääkida aktiivsemalt kaasa avatud valitsemise teemadel rahvusvahelisel areenil,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

„Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022“ raames viiakse ellu kuus tegevust nii koosloomelise poliitikakujundamise võimekuse kui ka läbipaistvuse suurendamiseks. Koosloomekeskkonna arenduse kõrval otsitakse häid koosloomemeetodeid, viiakse kohalikele omavalitsustele läbi arendusprogramme, et suurendada nende koostööd kogukondadega, ning juba on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud „Huvide konflikti vältimise juhised ministritele ja nende nõunikele“.

Eesti AVP tegevustest suurt rahvusvahelist tähelepanu teeninud rahvaalgatusportaal, mille kaudu saab igaüks tõstatada ühiskondliku probleemi või küsimuse, pidada selle üle avalikku arutelu või algatada kollektiivse pöördumise koostamine Riigikogule. Samuti on Eesti eeskuju oma eelnõude infosüsteemiga, mille puhul on AVP tegevuskavade osana suurendatud võimalusi teavitada huvilisi eelnõu menetluskäigust, ning käsil on arendus, mille tulemusel saab infosüsteemist eelnõude koosloomekeskkond.

Avatud valitsemise partnerlus on 2011. aastal loodud rahvusvaheline algatus, millega on liitunud 78 riiki. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis elanikega. Juhtkomiteesse kuulub 11 riigi ja 11 vabaühenduse esindajat.

Täpsemalt loe avatud valitsemise partnerluse kohta siit