Uudised

Eesti vanim ja suurim annetuskeskkond kasvas veelgi

laine uudised-laine
2. juuni 2021

Eesti suurimasse annetuskeskkonda lisandus seitse uut organisatsiooni, mis koguvad annetusi laste, hariduse, tervise, keskkonna ja tugeva ühiskonna heaks. Koos uute liitujatega tegutseb “Ma armastan aidata” annetuskeskkonnas nüüdsest 60 heategevusorganisatsiooni.

Lisanduvate organisatsioonide hulgas on kuus aastat Tartus tegutsenud MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde, mis viib omavahel kokku täiskasvanud vabatahtliku tugiisiku ehk Vanema Venna või Õe ning emotsionaalset lisatuge vajava lapse. Tegevjuht Maari Ernitsa sõnul on ühingul suur unistus kasvada üle-eestiliseks ettevõtmiseks ning selle eesmärgi saavutamiseks kandideeritigi annetuskeskkonda. “Lahkete annetajate abiga astume suurte sammudega lähemale igale Eestimaa lapsele, kellel on vajadus lisatoe, eeskuju ja hoolivuse järele,” rääkis Ernits.

Heateo Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Katrin Arvisto märkis, et aastate jooksul on annetuskeskkonna kaudu oma tegevuse jaoks tuge saanud enam kui sada heategevusorganisatsiooni. “13 aastat tagasi “Ma armastan aidata” keskkonda luues seadsid Heateo Sihtasutus ja Swedbank eesmärgiks Eesti annetuskultuuri edendamise. Aasta-aastalt kasvav annetuste maht näitab, et keskkonnast on kujunenud Eesti inimeste jaoks usaldusväärne ja mugav võimalus südamelähedaste algatuste toetamiseks,” lisas ta. 

Lisaks MTÜle Vanem Vend, Vanem Õde on alates tänasest www.armastanaidata.ee keskkonnas esindatud SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond, MTÜ Peaasjad, Eesti LGBT Ühing, MTÜ Eesti Metsa Abiks, Eesti Skautide Ühing ja Eesti Väitlusselts.

“Ma armastan aidata” kaudu saab lähemalt teada erinevates valdkondades tegutsevate heategevusorganisatsioonide kohta ning vormistada neile mugavalt ühekordne või püsiannetus. Tehtud annetused jõuavad otse organisatsioonideni, vahendus- või teenustasusid ei lisandu ei annetajatele ega annetusi koguvatele organisatsioonidele.

Kõik annetuskeskkonnas olevad vabaühendused on läbinud taustakontrolli ja võtnud kohustuse neile tehtud annetusi sihtotstarbeliselt kasutada. Sellel kevadel keskkonda kandideerinud organisatsioone hindas komisjon, kuhu kuulusid Vabaühenduste Liidu, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Siseministeeriumi, Minu Unistuste Päeva, Heateo SA ning Swedbanki esindajad. Kokku kandideeris 41 organisatsiooni. 

“Ma armastan aidata” on 2008. aastal Heateo SA ja Swedbanki poolt loodud Eesti suurim annetusi vahendav platvorm, mille kaudu on tänaseks tehtud annetusi rohkem kui 2,75 miljoni euro eest. 

Uued tulijad annetuskeskkonnas

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfond on üks vanemaid Eesti heategevusorganisatsioone, mis on tegutsenud alates 1993. aastast. Fondi eesmärk on tuua Tallinna Lastehaiglasse parim võimalik meditsiiniline abi, annetusi kogutakse enneaegsete laste jaoks vajaliku aparatuuri soetamiseks.

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega ühiskonnas. Annetuskeskkonnas kogutakse toetust vaimse tervise esmaabi oskuste õpetamiseks haridustöötajatele.

MTÜ Vanem Vend, Vanem Õde toetab laste arengut üks ühele sõbrasuhete kaudu täiskasvanud vabatahtliku tugiisikuga. Annetuste toel plaanib ühing laieneda üle-eestiliseks.

Eesti LGBT Ühing seisab LGBT+ inimeste ja nende lähedaste eest, et igal inimesel oleks Eestis hea elada. Annetusi kogutakse oma põhitegevuse toetuseks.

MTÜ Eesti Metsa Abiks soovib leida tasakaalu metsa majandamise ning looduse säilimise vahel, annetusi kogutakse oma põhitegevuse toetuseks.

Eesti Skautide Ühing toetab noorte arengut, õpetades neile eluks vajalikke oskusi ja julgustades võtma vastutust. Annetuskeskkonnas saab toetada noorte oma algatusi.

Eesti Väitlusselts on viimased 26 aastat tegelenud argumenteerimisalase haridusega Eestis. Selts usub, et ühiskondlikus dialoogis on määravaks tugevam argument, ja arendab selleks vajalikke oskuseid. Annetusi kogutakse väitlushariduse tugevdamiseks Eesti koolides.