Uudised

EMSL otsib analüüsivat praktikanti

laine uudised-laine
22. august 2016

Otsime praktikanti, kellel on esiteks sama suur huvi kodanikuühiskonnaga seotud teemade vastu kui meil, teiseks tahtmine ja oskus tegeleda andmetabelitega, et nendest põnevamad järeldused välja noppida. 

Nimelt oleme koostöös Rahandusministeeriumiga alustanud pikemat protsessi riigieelarvest vabaühenduste tegevuseks eraldatavate vahendite kohta käivate andmete korrastamiseks. Eesmärk on saada selgeks, millistes valdkondades ja millistel eesmärkidel riik vabaühendustega koostööd teeb ning millised need koostöösuhted on – kas riik ostab teenust, toetab uusi ja ühekordseid algatusi, või kui palju toetatakse organisatsioonide tegevust. Sellise ülevaate koostamisse saabki praktikant oma osa anda.

Kolm põhjust, miks osalemist kaaluda: 

1. Praktika käigus saab ülikoolis õpitud oskusi andmeanalüüsist katsetada  

Andmed on olemas, need on vaja ühtlustada (mis ei ole tingimata vaid tehniline/mehhaaniline töö) ja ka puhastada (näiteks eristada avalikes huvides tegutsevad MTÜd ja SAd teistest; mõnel juhul täpsustada rahastamise vorm või siis valitsemisvaldkond). Koondite, tähelepanekute ja andmetest välja tulnud trendide põhjal saab analüüsida, milline seis vabaühenduste rahastamises on. 

2. Praktika raames tehtul saab olema reaalne tulemus

Heal tasemel kokkuvõte ja analüüs saab sisendiks EMSLi huvikaitsetööle, aga see avalikustatakse ka riigiraha portaalis riigiraha.fin.ee.

3. Praktikalt saab kaasa uut teadmist ja kontakte kodanikuühiskonnast

Omalt poolt jagame heale praktikandile teadmist vabaühendustest ja nende koostööst riigiga, igakülgset juhendamist nii andmete töötlemisel kui analüüsi koostamisel. Lisaks osalemist me suurepärases meeskonnas, aruteludes ja kodanikuühiskonna arendamises. 

Vabaühenduste rahastamisega seotud teemad väärivad kaalumist ka lõputööks. Senisest EMSLi tööst rahastamise teemalisest huvikaitsest saab lugeda www.ngo.ee/rahapada

Küsimused ja huvist märku andmine on oodatud: maris@ngo.ee, 5342 1726