artikkel

EMSLi liikmed: hea töö, kasulik ka, jätkake

laine
Maria Laanjärv 13. veebruar 2017
Foto: Mari Öö Sarv
Võtsime kokku aasta alguses läbi viidud liikmeküsitluse tulemused ja saime teada, milliste EMSLi tegevustega liikmed kursis on ja mis paremat kommunikeerimist vajaks, samuti, milliseid tegevusi liikmed olulisimaks peavad, mil määral EMSLi töös osaleda soovivad ning mida arvavad meie korraldatud üritustest ja jagatavast infost.

Üldiselt on liikmed EMSLi tööga rahul ja peavad seda kodanikuühiskonna arengu jaoks oluliseks. Liikmed hindavad EMSLi tööd kodanikuühiskonna huvide ees seisjana ning vabaühenduste võimekuse arendajana. Liikmed saavad kasu infovahetuse ning programmides või üritustel osalemise kaudu. Parandada saaks
EMSL liikmete kaasamist, võttes arvesse seda, mil määral ja millistel teemadel liikmed kaasa rääkida soovivad.

Liikmeküsitluse eesmärgiks oli välja selgitada liikmete kursisolek ja rahulolu EMSLi tegevustega, saada tagasisidet EMSLi üritustele ja infokanalitele ning selgitada välja liikmete ootused edaspidiseks. Küsitluses osales 50 organisatsiooni ehk pool EMSLi liikmetest.

Loe liikmeküsitluse tulemusi siit.