Uudised

EMSLi venekeelne arenguprogramm aitas 10 vene vabaühendust

laine uudised-laine
19. september 2016

Tänu EMSLi veetud aastapikkusele arenguprogrammile leidsid kümme vene töökeelega vabaühendust oma tegevusele fookuse ja hea struktuuri. 

Aastapikkuses arenguprogrammis osales 10 venekeelset organisatsiooni Tallinnast ja Ida-Virumaalt. Programm, mille autoriks on Kristina Mänd, keskendus individuaalsetele konsultatsioonidele mentoritega ja koolitustele, mille teemad valiti lähtuvalt ogranisatsioonide endi vajadustest. Nagu kolme programmi kogemus ütleb, on sellise õppevormi eeliseks võimalus pakkuda osalejakeskset lähenemist, kus mentor vastab kõige aktuaalsetele küsimustele ja suunab muutuse protsessi terve aasta jooksul.

Programmi mentorid pidasid arenguprogrammi edukaks, sest osalejad olid aktiivsed ja valmis uusi teadmisi omandama. “Õnnestumiseks võib pidada ka programmis osalenud organisatsioonide taset ja selle erinevust – siin oli nii “traditsioonilisi” organisatsioone, kes on tegutsenud juba üle aastakümne ja vajasid uut innustust ning kohati vanade sisseharjutatud tegutsemismallide muutmist ja ümbermõtlemist, kui ka suhteliselt värskelt loodud organisatsioone, kes elasid üle arengukriise ja kelle puhul valitud õppeteemad ja konsultatsioonid pakkusid tuge vajalike arengusammude kavandamiseks,” arvab Marianna Makarova, üks mentoritest.

Kui programmi alguses arvasid mõned organisatsioonid, et nende peamiseks ülesandeks on väliskeskkonnaga suhtlemise parandamine, siis programmis osalemine andis neile ka teise perspektiivi. “Oluliseks saavutuseks on organisatsioonide arusaama muutus, et programmi edukus tähendab muutusi organisatsiooni, mis on eelkõige neile endale suunatud, ja alles siis väljaspoole,” arvab Olga Štšeglova, programmi teine mentor.

Programmi tulemus ja edukus osalejate jaoks sõltub sellest, kuivõrd on nad valmis muutma ja planeerima oma ressursse selleks, et õppida. Osalenud organisatsioonid suhtusid programmi tegevustesse tõsiselt ja varusid aega, mis kindlasti tekitas rõõmu.

Arenguprogramm kestis aprillist 2015 kuni august 2016 ning sai teoks Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel.