Uudised

EMSLis 9. nädalal

laine uudised-laine
29. veebruar 2016

esmaspäev

Annal on EMSLis viimane tööpäev. Märtsist annab ta oma panuse Rahandusministeeriumis koolitusnõunikuna.

Praxis ja Tööandjate Keskliit tutvustavad Riigireformi radarit, Maris osaleb

teisipäev

Maris on pool päeva Riigikantseleis:  kõigepealt avatud valitsemise partnerluse koordineeriv kogu, seejärel haldusvõimekuse komisjon.

Maria osaleb annetuste kogujate võrgustiku koolitusel.

kolmapäev

SEVi eestveetud sotsiaalse innovatsiooni võrgustiku töötoas osaleb Maris.

Maris koolitab ametisse asuvaid ametnikke kodanikuühiskonnast ja koostööst vabaühendustega.

Aljona kohtub Läänemaa vabaühenduste ja õpetajaga, et võtta kokku kogukonnapraktika sügishooaeg.

Siim räägib Kadri Sikuga KÜSKist ja Külli Vollmeriga HEAKis MTÜdest ja e-residentsusest: kuidas e-residentsus vabaühendustele kasulik on ja mis on muutunud probleemide juures viimase 3-4 kuuga.

neljapäev

Katja koolitab Ukraina külalisi Eesti kodanikuühiskonna kogemusest ja arengust MTÜ Mondo kutsel.

Maris kohtub Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalistega Osseetiast.

e-Riigi Akadeemia võtab kokku projekti, millega tutvustati avatud valitsemise põhimõtteid kohalikes omavalitsustes. EMSLgi oli partneriks ning Maris osaleb sündmusel.  

NB! Märtsis teeb meie venekeelne teavitus pausi ning ilmub ainult korra – 15. märtsil. Loodame aprillis tagasi olla!

reede

Koguneb vabariigi valitsuse ja kodanikuühiskonna esindajate ühiskomisjon. Teemaks KODARa elluviimine, EKAKi põhimõtete järgimine ja KÜSK kompetentsikeskusena.