Uudised

ENL tutvustab aasta ägedamaid noori

laine uudised-laine
19. detsember 2016
Eesti Noorteühenduste Liit tunnustas eelmisel nädalal aasta ägedamaid, innustavamaid ja tegusamaid noori ja noorte tegusid ning noortesõbralikumat meediaväljaannet. Saage tuttavaks: Agora Rõuges, noortepäev Arvamusfestivalil, ajaleht Valgamaalane ja Liia Kass!

Parim Noorteprojekt 2016 – Agora

Noorteprojekt “Agora” on Rõuge valla noortevolikogu poolt ellu viidud valimisea langetamisest tulenev projekt. Projekti käigus selgitati välja noorte arvamus poliitikutest, analüüsiti valimisreklaame ning arendati noorte kriitilist mõtlemist. Projekti tulemusi tutvustati ning seotud tegevusi viidi ellu Võrumaa erinevates omavalitsustes, vallavolikogude istungitel, Riigikogus ning ENLi Suvekoolis.

Eesolevate kohalike omavalitsuste valimiste valguses on väga oluline noori sel teemal harida ning tõsta nende teadlikkust valimistest. Kuna projekti oli kaasatud ka väliskogemuse jagajatena esindajad Maltast, oli projekt kindlasti laiahaardelisem ning sisukam. Projekti elluviinud 15-18 aastastest noortest koosnev 20 liikmeline meeskond jõudis projekti käigus vähemalt 350 noore ning 50 poliitikuni.

Suured tänusõnad ja õnnitlused Rõuge Noortevolikogule ning projekti eestvedajale Joanna Kurvitsale!

Parim Koostööprojekt 2016 – Rahvusvaheline noortepäev Arvamusfestivalil

Seekordne Parim Koostööprojekt sai teoks Paides Arvamusfestivalil Järvamaa Noortekogu, Läänemaa Noortekogu ja Paide ANK ühistööna. Projekti eesmärgiks oli noorte arvamuskultuuri arendamine, et noored avaldaksid paremini oma mõtteid ning areneksid ühiskondlikult. Noortepäeval anti kõigile võimalus avaldada oma arvamust nii verbaalsel kujul kui ka näiteks kunsti abiga. Nõuandeid ning ideid sai noored ammutada oma ala ekspertidelt, kellelt oli võimalik silmast-silma küsida just neid küsimusi, mis hetkel meelel.

Noortepäevast sai osa tuhatkond noort üle Eesti ning lisaks jõuti ka mitmete poliitikute, omavalitsusjuhtide ja teiste noortevaldkonna tegijateni. Lisaks aitasid sündmuse kohalik ning üleriigiline kajastus meedias kindlasti juhtida tähelepanu noortevaldkonnale ning populariseerida noortekogude tegevust.

Suured tänusõnad ning õnnitlused Järvamaa Noortekogule ning projekti eestvedajale Riin Luksile!

Organisatsiooni Särts – Liia Kass

Selle aasta oktoobrist MTÜ Noored Toredate Mõtetega noorsootöötajana töötav Liia Kass on aktiivne ja energiline noor. Oma aktiivsuse ja energilisusega on ta panustanud Tartu valla kooliväilsesse noorsootöösse juba aastaid. Liia eestvedamisel on Tammistu kultuurimajas noortel oma ruumid ning iga aastaselt palju põnevaid üritusi, millest osa saada. Lisaks on Liia juhtimisel Tartu Noortevolikogu uus koosseis käinud abiks Memme-taadi peol ning korraldamas Noorsootöö Pärlite galat. Põnevatele üritustele lisaks on Liia ka suuresti aidanud läbi viia Tartu valla noorsootöö kvaliteedi hindamist.

Liia teeb kõik selleks, et noorsootöö tema koduvallas areneks edasi ja et valla noortel tekiks rohkem erinevaid osalemise võimalusi.

Suured õnnitlused Liia Kassile!

Noortesõbralikum Meediaväljaanne – Valgamaalane

Ajaleht Valgamaalane on olnud maakonna noortevaldkonnale toeks juba aastaid. Võib väita, et Valgamaa noortel on vedanud, kuna ajaleht Valgamaalane on maakonna noortevaldkonnale olnud toeks juba aastaid. Noorte sündmused on tänu maakondlikule lehele jõudnud enamate inimesteni ning lisaks meediakajastuse pakkumisele on ajaleht alati andnud ka noortele võimaluse praktiseerida enda meediaalaseid teadmisi. Tänu sellele on näiteks suveajal saanud ajalehes töötamise kogemuse nii Valgamaalt pärit ajakirjandustudengid või lihtsalt ajakirjandushuvilised noored, samuti on oma oskusi saanud praktiseerida noored fotograafid.

Valgamaalane märkab, kaasab ja tunnustab noori, noorte sündmusi ja noorsootöötajaid ning sellega on nad suuresti panustanud Valgamaa noortevaldkonna tegemistesse.

Suured tänusõnad ja õnnitlused ajalehele Valgamaalane!