Uudised

Euroopa Parlamendi kaasamistoetuste riiklikud voorud

laine uudised-laine
14. aprill 2023

Euroopa Parlamendi kaasamistoetuste riiklikud voorud on avatud. Kaasamistoetused on mõeldud projektidele, mis aitavad tõsta elanikkonna teadlikkust Euroopa Parlamendi rolli kohta igapäevaelus, suurendavad kodanikuosalust ühiskonnas ja toetavad osalust 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistel (loe lähemalt). 
Toetustele saab kandideerida kahes taotlusvoorus. Tähtaeg esimeses voorus kandideerimiseks on 16. mai 2023 ning teises 29. september 2023. Mõlema vooru tulemused avaldatakse umbes 2-3 kuud pärast taotlusvooru tähtaja saabumist. 

Taotleja võib esitada oma taotluse mõlemas voorus, kuid toetust on võimalik saada vaid ühel korral. Projektide kestus võib olla kuni 10 kuud ning need peaksid lõppema hiljemalt 30. juunil 2024. 

Mõlemas voorus saab projekte esitada kahes valdkonnas: kodanikuühiskonna kaasamistegevused (toetuse suurus kuni 60 000 eurot) ning eestvedajate (change-makers) kaasamistegevused (toetuse suurus 5000-15 000 eurot). Mõlemal puhul peaksid kandidaadid olema mittetulunduslikud juriidilised isikud ning ei tohi olla seotud poliitiliste erakondadega. Täpsemad kriteeriumid kandidaatidele on toodud välja siin (Declaration of Honour). 

Toetustega kaasrahastatakse tegevusi 5000 kuni 60 000 euro suuruse toetusega, mis võib moodustada kuni 80% kavandatavate tegevuste kogumaksumusest. Toetuste täpne suurus sõltub projektide ulatusest ning taotluskonkursi tulemustest. 

Kandidaatide projektidelt oodatake teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike kaasamist läbi koolituste, töötubade, võistluste, viktoriinide, sotsiaalmeedia kampaaniate jms. Samuti tuleks tegevuste raames tutvustada uheskoos.eu portaali (selle osas saab täpsemad juhised). 

Pärast grandi saamist peavad toetuse saajad registreerima oma organisatsiooni profiili, kampaaniad ja üritused uheskoos.eu platvormil. Kõik korraldatud tegevused peavad olema uheskoos.eu platvormil avalikult kättesaadavad. 

Kasulikud lingid:

Konkursikutse.

Kaasamistoetuste taotluse avaleht.

Kriteeriumid kandideerivatele organisatsioonidele.

ELi rahastusele kandideerimine: registreerimise juhend ja soovitused.

Kandideeri.

Lisainfo kandideerimise kohta aadressil kaspar.schultz@europarl.europa.eu.