Uudised

Esita kandidaat pärimuskultuuri auhinnale

laine uudised-laine
25. aprill 2016

Kuni 20. maini ootab  Eesti Folkloorinõukogu kandidaate pärimuskultuuri auhinnale. 

Pärimuskultuuri auhinna eesmärk on tõsta esile isikuid või kooslusi, kes on panustanud valdkonna järjepidevuse hoidmisse ja tulevastele põlvedele edasiandmisse.  Auhinnaga tunnustatakse sihipärast ja tulemuslikku loomingulist, õpetuslikku, teaduslik-populariseerivat või korralduslikku pärimuskultuuri alast tegevust.

Kandidaate saab esitada 20. maini 2016 e-posti aadressil info@folkloorinoukogu.ee. Vabas vormis kirjalikud esildised peavad sisaldama ülevaadet kandidaadi senisest tegevusest ja põhjendust auhinna omistamiseks. Auhinnasaajad kuulutatakse välja rahvusvahelise pärimuspeo Baltica avamisel 22. juunil 2016 Moostes. 

Pärimuskultuuri auhinnafondi suurus on 1000 eurot ning selle väljaandmine saab teoks tänu Eesti Rahvuskultuuri Fondile.

Pärimuskultuuri auhinda antakse välja 2000. aastast ning selle on pälvinud kokku 27 isikut või kooslust. (Vaata varasemaid auhinnatuid siit!)

– Hää sõna massab vähe, aga ta mõjub palju (Põlva)

Lisateave: http://www.folkloorinoukogu.ee/Parimuskultuuri_fond_79

Laura Liinat
Eesti Folkloorinõukogu teabejuht
laura.liinat@folkloorinoukogu.ee