Uudised

Eurobaromeeter kraadis: sallivuses jääme Euroopa keskmisele tublisti alla

laine uudised-laine
1. november 2015

Inimõiguste Keskus vahendab Eurobaromeetri kraadimistulemusi sellest, kuis eestimaalased suhtuvad vähemustesse. Numbrid meist midagi sõbralikku igatahes ei räägi.

Oktoobris avaldatud Eurobaromeetri uuring käsitles eestlaste suhtumist vähemusgruppidesse. Eesti meedias on seni käsitletud peamiselt uuringus sisaldunud suhtumist seksuaalvähemustesse. Näiteks toetab uuringu kohaselt geide, lesbide ja biseksuaalide võrdseid õigusi heteroseksuaalidega 44% Eesti elanikest. 45% vastanutest sellega nõus ei olnud. Euroopa keskmine toetus oli selles küsimuses 71%.

Samas tuli ka välja, et samasooliste abieluõigust toetas 31% eestimaalastest. Terve Euroopa vastav näitaja oli koguni 61%. Sarnaselt Euroopa keskmisele pooldasid eestlased mitmekesisuse teemade käsitlemist koolitunnis ja tööelus.

Peale seksuaalvähemuste vaatles uuring suhtumist teisest rahvusest, soost ja vanusegrupist inimestesse. Samuti soolisel identiteedil, usul või tõekspidamistel ja puudel põhinevat diskrimineerimist.

Uuringu raporti, kokkuvõtete ja faktilehtedega saab tutvuda Euroopa Komisjoni veebilehel.

Eestikeelne faktileht on ka siin.