Uudised

Euroopa Komisjoni avalik konsultatsioon keskkonnaseire ja aruandluskohustuste osas

laine uudised-laine
14. detsember 2015

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni keskkonnapoliitika seire- ja aruandluskohustuste ühtlustamise teemal, et selgitada, kas keskkonnaseire ja aruandlus vastab seatud eesmärkidele – aja- ja asjakohase informatsiooni tagamine võimalikult efektiivsel viisil. Samuti soovitakse leida võimalusi, kuidas vähendada seire- ja aruandluskohustustest tulenevat halduskoormust.

Oluline on analüüsida keskkonnaseire- ja aruandluskohustuste proportsionaalsust võrreldes seatud eesmärkidega, kogutavate andmete kättesaadavust ja asjakohasust, et kaardistada võimalikud puudused, dubleerimised ja täiustamisvõimalused.

Avaliku konsultatsiooni eesmärk on saada arvamusi lisaks valitsusasutustele ka huvigruppidelt ja organisatsioonidelt. Huvigrupid ja organisatsioonid saavad vastata avalikule konsultatsioonile otse komisjoni leheküljelt http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting%5Fen.htm. Komisjon ootab vastuseid kuni 10. veebruarini 2016. aastal. Saadud info on sisendiks 2016. aastal avaldatavale teatisele ning edasistele tegevustele.

Selleks, et Keskkonnaministeerium saaks oma vastuse kujundamisel võtta arvesse ka huvigruppide ja organisatsioonide seisukohti, palub ministeerium esitada teiepoolne seisukoht konsultatsioonis toodud küsimuste osas Keskkonnaministeeriumile hiljemalt 31. detsembriks 2015. aastal aadressile Kait.Antso@envir.ee.