artikkel

EV100 ja KÜSK toetavad Eestile kinkide tegemist

laine
19. veebruar 2016
Foto:

Eesti Vabariik 100 (EV100) ja KÜSK annavad läbi ühiste taotlusvoorude koos hoogu algatustele, mis on väärilised kingitused meie Eestimaa suure juubeli tähistamiseks tulevastel aastatel.

Lisaks KÜSKis varem käima lükatud taotlusvoorule, millega toetatakse vabaühenduste rahvusvaheliste suursündmuste organiseerimist Eestis, on lisandunud KÜSKi ja EV100 koostöös veel kaks võimalust Eestile 100. sünnipäeva puhul kinke teha.

Üks neist on kitsama suunitlusega – laste ja noorte looduse või liikumisharjumustega seotud projektide taotlusvoor – ja teine laiema fookusega – algatused kingitusena Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.  

Lastele ja noortele suunatud algatused

Eesti sünnipäevapidustuste kestel, 2017. a. aprillist 2020. a. veebruarini on kõikidel juriidilistel isikutel võimalus saada toetust, et viia ellu uuenduslikke ja üle-eestilisi algatusi, mis on suunatud lastele ja noortele ning tegelevad looduse, liikumisharjumuste kujundamise või loovuse ja nutikuse arendamisega.

„EV100 programmi fookuses on lapsed ja noored, seetõttu oleme eraldi ellu kutsunud taotlusvooru just neile suunatud algatuste toetamiseks. Soovime neile sünnipäeva puhul pakkuda rohkem võimalusi liikuda, oma loovust näidata ja looduses olla“, ütles Maarja-Liisa Soe, EV100 programmijuht.

Projektide põhitegevused peavad toimuma eeltoodud ajavahemikus, kuid ettevalmistused võivad alata juba käesoleva aasta suvest.

Toetust võib küsida kuni 30% ulatuses kogu projekti maksumusest, toetuse summal aga ülempiiri ei ole. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. aprill 2016. 

EV100 sünnipäevakingitused

Teises taotlusvoorus on algatuste toetamisel seatud laiemad temaatilised piirid. Kingituste all on silmas peetud kõiki selliseid tegusid, ettevõtmisi ja sündmusi, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele.

„Riigi sünnipäev on meie kõigi sünnipäev ja igaüks saab mõelda, mida ta tahab oma kogukonnale või  rahvale kinkida, mida oleks Eestile ja siin elavatele inimestele vaja. Oleks tore, kui kingitusel oleks pikaaegne mõju, et hiljem oleks hea öelda, et selle tegime ära Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Inspiratsiooniks võib külastada EV100 veebilehte, kus näeb juba tehtavaid kingitusi,“ selgitas Soe.

Taotlusvoor toimub kahes etapis. Esmalt peab 4. aprilliks 2016 esitama KÜSKile esialgsed ideed. Nende seast valib EV100 juhtrühm välja 25 parimat, kes võivad edasi juba täpsemaid projekte koostama hakata ning esitada need lõplikuks hindamiseks hiljemalt 30. maiks 2016.

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 15 000 eurot ning toetust võib küsida kuni 30% ulatuses projekti kogueelarvest.

Uuenduslikkus ja koostöö

Mõlemasse vooru oodatakse uuenduslikke ideid, mida on hea ellu viia üheskoos.

„KÜSK on juba aastaid toetanud vabaühenduste uuenduslikke ideid ja algatusi. Loodame, et selgi korral tekib vabaühendustel palju häid mõtteid, kuidas erinevate algatustega vabariigi juubeli tähistamisse panustada. Ja ikka koostöös, näiteks teiste ühenduste, omavalitsuste, ettevõtjatega,“ lausus KÜSKi vabaühenduste toetusprogrammi juht Mari-Liis Dolenko

Mõlema taotlusvooru kohta loe täpsemalt: www.kysk.ee/ev100 

Lisainfo:

Mari-Liis Dolenko, 655 64 23, mariliis@kysk.ee

Katrin Barnabas, 656 04 69, katrin@kysk.ee