Uudised

Fenno-Ugria Asutus otsib nutikat töötajat

laine uudised-laine
Fenno-Ugria | 21. september 2015

Fenno-Ugria Asutus otsib oma kollektiivi nutikat, sõbralikku ja töökat büroo- ja kommunikatsioonispetsialisti.

Fenno-Ugria Asutus on katusühendus Eesti organisatsioonidele ja asutustele, kes on huvitatud koostööst meie hõimurahvaste – soome-ugri ja samojeedi rahvastega. Fenno-Ugria vahendab soome- ugri rahvaste kohta teavet ning algatab hõimurahvastega seotud haridus- ja kultuuriprojekte. Meie eestvedamisel korraldatakse oktoobrikuus hõimupäevi.

Otsitava nutika, sõbraliku ja tööka inimese ülesandeks on

  • eesti ja venekeelse kodulehe ja uudiskirja toimetamine;
  • soome-ugri rahvastega seotud uudiste tõlkimine vene ja inglise keelest või selle koordineerimine;
  • pressiteadete ja meediatekstide kirjutamine;
  • sotsiaalmeediasuhtluse haldamine;
  • osalemine muudes kommunikatsioonitegevustes;
  • infotrükiste ette valmistamine;
  • materjalide süstematiseerimine ja arhiveerimine;
  • kaasabi asutuse igapäevases töös ürituste korraldamisel, külaliste vastuvõtmisel ja projektide läbiviimisel

Töö eeldab eesti keele suurepärast valdamist nii kõnes kui ka kirjas, vene ja inglise keele oskust, kogemusi veebihaldussüsteemidega, täpsust ja kohusetundlikkust ning võimalust osaleda aeg-ajalt õhtuti toimuvatel üritustel. Meie uus kolleeg peaks omama vähemalt bakalaureusekraadi ning huvi soome-ugri rahvaste, kultuuri ja ühiskonnaelu vastu. Soovime, et ta oleks avatud, elujaatav ja initsiatiivikas oma tööülesannete lahendamisel. Omalt poolt pakume Eesti keskmist palka, vaheldusrikast tööd kesklinna bürooruumides, sõbralikku väikest kollektiivi ja paindlikku suhtumist töötajasse.

Meie asutuse tegemiste kohta saad täpsemalt lugeda kodulehelt: www.fennougria.ee
Kui Sind see töö huvitama hakkas, siis saada oma CV, motivatsioonikiri ja kontaktid aadressile byroo@fennougria.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 27.09.2015. Kontaktisik Kadi Raudalainen.

Võta kindlasti ühendust ka sel juhul, kui tunned, et sobiksid täitma vaid mingit osa nendest ülesannetest ja vajadki osaajalist tööd. Tööd võib alustada kasvõi kohe.