Uudised

Hariduskonkursil võidutsesid Läänemaa ja Tartumaa

laine uudised-laine
24. jaanuar 2020

Täna on rahvusvaheline hariduse päev. MTÜ Mondo tähistas seda juba 20. jaanuaril autasustades maailmahariduslike konkursside võitjaid. Sel aastal on hariduse päeva keskseks teemaks õppimine inimeste, planeedi ja rahu nimel – mõlema konkursi võitjad, üks Läänemaalt ja teine Tartumaalt, andsid sellesse oma märkimisväärse panuse. 

Koostöös Tartu Ülikooli Miljon+ projektiga korraldatud õpilaskonkursi „Iseseisvalt maailmahariduses(t)“ eesmärk oli tõsta esile kestliku arenguga seotud õpilasuurimusi ja täiendada eestikeelset Vikipeediat. Õpilaskonkursi võidu viis koju Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Ketlin PeldesMaailmapäevade konkursi eesmärgiks oli innustada koole korraldama kestlikule arengule ning kultuuridevahelisele kommunikatsioonile keskenduvaid maailmapäevi- ja nädalaid. Konkursi võitis Läänemaal asuv 139 õpilasega Oru kool. Mõlema konkursi võitjad sõidavad 2020. aasta kevadel õppereisile Ugandasse, kus tutvutakse Mondo Tarkusefondi toetusprogrammiga Kikooba koolis. 

Õpilaskonkursile esitatud tööd käsitlesid õiglase kaubanduse, sotsiaalse ettevõtluse, säästva tarbimise ning ökoehitiste teemasid. Konkursi võidutööks osutus praktiline töö noorte ettevõtlusprogrammist Changemakers Academy. Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Ketlin Peldes lõi kahe kuu vältel koos oma tiimiga ühele Eesti sotsiaalsele ettevõttele turundusplaani ning tehtud tööst innustatuna valis Vikipeedia artikli teemaks “Sotsiaalne ettevõtlus Eestis”. Tööd juhendas õpetaja Ülle Seevri. Õppereisil Ugandasse saab Ketlin tutvuda kohaliku sotsiaalse ettevõttega Kampala Disabled Initiative, mis pakub tööd liikumispuuetega inimestele.  

Teistest konkursil osalejatest uuris Kert Pehap Tamsalu Gümnaasiumist õpetajate ja õpilaste teadlikkust õiglasest kaubandusest ja täiendas Vikipeedia artiklit “Õiglane kaubandus”, tema kooliõde Elis Zarubin analüüsis kahe kuu jooksul koolisöökla menüüd ja toidu ülejääke. Tallinna 32. Keskkooli õpilane Helena Reimo töötas läbi keskkonnasõbralike majade alast kirjandust ning lõi enda ökoehitise disaini, lisaks kirjutas Helena Vikipeedia artikli “Ökoehitis”. 

Maailmapäevade konkursist võtsid 2019. aastal osa nii väiksed kui suured, linna- ja maakoolid, era-, huvi- ja munitsipaalkoolid. Üle Eesti kestsid maailmapäevade tegevused kokku 55 päeva ning nendesse oli kaasatud 4635 õpilast ja 297 õpetajat kümnest koolist: Tallinna Tehnikagümnaasium, Oru Kool, huvikool Tartu Loodusmaja, Tamsalu Gümnaasium, Tallinna 32. Keskkool, Konguta Kool, Narva Soldino Gümnaasium, Loova tuleviku kool, Ülenurme Gümnaasium, Keeni Põhikool. Kõik koolid kaasasid lisaks oma kooliperele tegevustesse ka eksperte või lapsevanemaid. Teemadest olid enim kajastatud laste- ja naiste õigused, lisaks räägiti õiglasest kaubandusest, kliimamuutustest ja keskkonnaga seotud probleemidest, säästvast tarbimisest, globaliseerumisega seotud muutustest, põlisrahvaste ja erinevate võimetega inimeste õigustest ning rahvusvahelisest koostööst ja demokraatiast. 

Konkursi võitjaks osutus sel aastal Oru kool, kus maailmanädal toimus eelmise aasta alguses ja keskendus kolmele suuremale teemavaldkonnale: õiglane kaubandus ja Fairtrade märk, säästlik tarbimine ja taaskasutus, hariduse kättesaadavus ja võimalused maailma eri piirkondades. Žürii hindas eriti kõrgelt eestvedaja Liisa Lintsi entusiasmi ja ambitsiooni esimese maailmanädala korraldamisel ning terve koolipere pühendumist tegevuste läbiviimisse. 

Konkursil osalenuid tunnustati ja võitjaid autasustati 20. jaanuaril BFM-is toimunud auhinnatseremoonial, Eesti UNESCO ühendkoolide seminari “Conflicts in media, women in conflicts” lõpus. 

Konkursid ja Uganda õppereis toimuvad Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames. Õppereisi rahastab osaliselt ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega. Õpilaskonkurssi toetavad ekspertarvamusega UNESCO Eesti rahvuslik komisjon, Tartu Ülikooli Miljon+ meeskond ja MTÜ Wikimedia Eesti.

Lisainfo: 
Viktoria Rudenko
MTÜ Mondo maailmahariduse projektijuht
viktoria@mondo.org.ee, 5556 9444