Uudised

Heaolutalgud toovad hoolekandesse innovatsiooni

laine uudised-laine
7. juuni 2017
Sel nädalal algab Heaolutalgute programm, mille käigus otsitakse lahendusi, kuidas innovatsioon ja uuenduslikud ideed aitaksid Eesti hoolekandeteenused uuele tasemele viia. Programm kulmineerub septembris Garage48 ideede teostuse hackathoniga. Heaolutalgute ellukutsuja on Sotsiaalministeerium.

Heaolutalgud algavad juunikuus töötubadega Narvas, Tallinnas ja Tartus, kus kogutakse ideid hoolekandeteenuste kitsaskohtade lahendamiseks. Programm lõppeb septembris Garage48 hackathoniga, kus luuakse juba reaalseid lahendusi väljasõelutud ideede ja teemade edasiarendamiseks. 

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on Heaolutalgute eesmärk tuua Eesti hoolekandeteenustesse nutikaid lahendusi. “Esiteks otsime viise, kuidas aidata erivajadustega inimestel ennast paremini teostada. Teiseks soovime vähendada hoolduskoormust, kuna rahvastiku ühtaegu vananemine ja vähenemine paneb meie sotsiaalkaitse süsteemi tugeva surve alla, sest erinevaid tugiteenuseid vajavate inimeste arv pidevalt kasvab. Seetõttu usume, et ettevõtjate ja arendajate ning kogukonna kui ka vabatahtlike koostöös saab välja töötada innovaatilisi lahendusi, mille abil on võimalik palju ära teha,” selgitas Iva.

Talguteprogrammi esimeses osas oodatakse kõiki hoolekandevaldkonnas tegutsevaid ja sellest huvituvaid inimesi ning organisatsioone hoolekandeteemadel kaasa rääkima, et kaardistada võimalused uuenduslike lahenduste loomiseks ja kaasamiseks. Programmi teises osas toimub Garage48 hackathon, kuhu on kutsutud osalema eksperdid, praktikud, tudengid ja kõik teised, kes selle teema arengusse panustada soovivad. Kahepäevase hackathoni eesmärk on luua reaalseid teenuseid, lahendusi ja prototüüpe, mis tooks innovatsiooni Eesti hoolekandeteenustesse.

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik ja projektijuht Kristiina Tuisk ütles, et talgute käigus loodame luua hoolekandesse reaalseid juba toimivaid innovaatilisi lahendusi.  „Tegelikult on juba hetkel turul mitmeid rakendusi, mida saab heade näidetena välja tuua.  Näiteks platvorm Helpific, mille eesmärk on omavahel kokku viia erivajadustega inimesed ning vabatahtlikud. Erivajadustega inimeste üheks probleemiks tööle minemisel on transpordivõimaluse puudumine. Seda eriti hajaasustusega piirkondades. Helpificu abil saaks näiteks mõni abivajaja leida vabatahtliku, kes talle transpordi puhul abi pakub,“ selgitas Tuisk.

Heaolutalgute töötoad toimuvad 13. juunil Narvas, 15. juunil Tallinnas ja 20. juunil Tartus. Talgutele on osalema oodatud kõik, kes valdkonnas tegutsevad või selle arengule kaasa soovivad aidata. Garage48 Heaolutalgud lõppevad septembris, kui toimub Garage48 Heaolutalgute hackathon uuenduslike äriideede leidmiseks. Heaolutalgud on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Talguid viivad ellu Civitta Eesti ja Garage 48.

Töötubade kohta leiab rohkem infot Facebookist: http://bit.ly/2rtX97O

Garage48 hackatoni kohta leiab rohkem siit: http://garage48.org/events/idea-garage48-wellbeing

 Lisainfo:

Kristiina Tuisk

Hoolekande osakonna nõunik ja projektijuht

Sotsiaalministeerium

kristiina.tuisk@sm.ee

tel +372 626 9218