Uudised

HMN ootab mõjukate suurprojektide taotlusi

laine uudised-laine
28. september 2016

1. oktoobrist 15. novembrini saab esitada Sotsiaalministeeriumile Hasartmängumaksu Nõukogule edastatavate 2017. aasta suurprojektide taotlusi.

Projektide puhul on väga oluline nende mõju ühiskondlike kitsaskohtade lahendamisele ja jätkusuutlikkus, seetõttu on nii suurprojektide kui väikeprojektide puhul erilise tähelepanu all sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavad tegevused.

Sotsiaalministeeriumi määratud prioriteetideks on:

Sotsiaalvaldkond:

1.1. Lapse abivajaduse ennetamine ning abivajava lapse ja tema pere senisest tulemuslikum toetamine

1.2. Puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ja puudealast teavitus/koolitustegevust toetavad projektid ning invasporti edendavad tegevused

1.3. Aktiivsena vananemist, sh vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist ning vanemaealiste elukvaliteedi ja võrdsete võimaluste kindlustamist toetavad tegevused

1.4. Koolitused, supervisioon ja kovisioon sotsiaaltöötajate/ sotsiaalteenuste osutajate kompetentsi tõstmiseks

1.5. Soolise palgalõhe vähenemist toetavad tegevused

1.6. Võrdse kohtlemise alase teadlikkuse tõstmisele, sallivuse ja kaasatuse suurendamisele suunatud tegevused

2. Tervisevaldkond:

2.1. Laste ja vanemaealiste vigastuste ennetamisele ja vigastuste tagajärgedega toimetuleku toetamisele ning elanikkonna esmaabialaste oskuste parandamisele suunatud projektid

2.2. Vaimse tervise ja krooniliste somaatiliste haiguste alaste nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamise projektid

2.3. Sõltuvusainete tarvitamise ennetamisele, sh hoiakute kujundamisele suunatud projektid ning sõltuvusteemaga kokkupuutuvatele spetsialistidele suunatud koolitused ja supervisioonid

2.4. Laste liikumisaktiivsuse edendamisele suunatud arendusprojektid paikkonnas

Taotlemiseks tuleb esitada taotlus ministeeriumi kehtestatud vormil koos nõutavate dokumentidega ning saata hiljemalt 15. novembriks aadressile hasart@sm.ee . Taotluse kättesaamise kohta tuleb  automaatteavitus.

Vormid ja muu informatsioon taotluse esitamiseks on leitav ministeeriumi veebilehel http://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused.