Uudised

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinna pälvis ersa rahvapeo korraldaja Vitali Poležajev

laine uudised-laine
21. mai 2018
Haridus- ja teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi nõukogu otsustas anda 2018. aasta Ilmapuu auhinna Vitali Poležajevile. Tema tegevus ersa rahvapeo Pokš erzjan či kauaaegse korraldajana kannab endas selle aasta kandidaatide seast kõige paremini Ilmapuu auhinna aateid ja eesmärke – järjepidevust, toetumist traditsioonidele ja pühendumist oma rahvale.

Vitali Poležajev on sündinud 1973. aastal. Alates 2008. aastast korraldab ta Pensa oblasti Bessonovski rajooni Pazelki külas ersa rahvapidu, mis toob kokku tuhandeid külalisi nii lähedalt kui ka kaugemalt. Selle ettevõtmise eesmärk on ersa rahvakommete õpetamine, rahvapärimuse ja traditsioonilise eluviisi tutvustamine ning taaselustamine, rahvuslike käsitööoskuste arendamine, kultuuripärandi säilitamine ja taasloomine. See, et Pokš erzjan či on alati sisutihe ja mitmekesine ning et iga külaline on selles vahetu osaline, on just Vitali Poležajevi teene.

Vitali Poležajev on heade organisaatorivõimetega kohusetundlik inimene, kes on osanud oma eesmärkide elluviimiseks koondada enda ümber meeskonna. Aktiivse eluhoiakuga inimesena on ta suurepärane eeskuju ka nooremale põlvkonnale.

Hõimurahvaste programmi Ilmapuu auhinnale esitati 2018. aastal seitse taotlust: 1 karjala, 1 ingerisoome, 1 udmurdi, 2 mari ning 2 mordva taustaga taotlejat või kollektiivi. Auhinnale kandideerijate sobivust ja panust hindas kolm eksperti.

Hõimurahvaste programm annab Ilmapuu auhinna välja kaheksandat korda, tunnustamaks soome-ugri hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega seotud kodanikualgatuslikku tööd. Ilmapuu auhind antakse igal aastal ühele soome-ugri põlisrahva esindajale või inimesele, kelle tegevus on kohalikul tasandil väga tihedalt, tulemuslikult ja tänuväärselt seotud hõimurahva kultuurilise identiteedi ja püsimajäämisega. Ilmapuu auhinna saajateks võivad olla inimesed, kes ei tarvitse laiemale üldsusele tuttavad olla, kuid kelle tarmuka töö ja innustava olekuta ei saaks kõnelda mõne paiga elavast soomeugrilisest kultuurist.

Auhinna suurus on 2500 eurot.

Ilmapuu auhind kuulutatakse välja vadjalaste kevadisel maahinguspäeval (maaentšäüz), mis sel aastal langes 17. maile.                                                                                                                            

Lisateave:
Fenno-Ugria Asutus
644 5119
info@fennougria.ee
www.fennougria.ee