Uudised

HTM otsustas strateegilised partnerid ja tegevustoetused

laine uudised-laine
4. märts 2019

Haridus- ja teadusminister kinnitas 2019-21 strateegiliste partnerite nimekirja ja nende toetussummad, mis osaliselt asendab seni hasartmängumaksu nõukogu kaudu jagatut.

Vaata strateegilisi partnereid ja nende toetusi (70 ühingut). Ja eraldi nimekiri on tegevustoetuse saajatest (47 ühingut), kelle jaoks olla tegu pigem üleminekuaasta toetuse jätkumisega. Edasiseks neile kindlust pole, erinevalt strateegilistest partneritest.

Ministeerium valis partnerite leidmisel suunatud pakkumiste tee ja avalikku konkurssi või võimalust kandideerida ei olnud. Protsessi korraldas seitsmest osakonnajuhatajast loodud komisjon. Vaata partnerluse tingimusi ja korda.

Lisaks on välja töötatud kord üheaastaste projektide rahastamiseks. Noortevaldkonnas jääb alles võimalus saada toetust avatud vooru kaudu: noorte omaalgatuslike väikeprojektide toetust saab taotleda Eesti Noorsootöö Keskusest. Viimane jätkab ka projektide „Noorte tervistav ja arendav puhkus“, „Noortemalevad“ ja „Varaait“ rahastamist. Info pressiteatest.

Kes on rahul või mitte, võiks kirjutada alari@heakodanik.ee.

Sotsiaalministeerium on lubanud ka kohe-kohe teada anda, mis nemad HMNi asemel välja on mõelnud.