Uudised

IDEEKORJE: kuidas innustada rohkem annetama?

laine uudised-laine
8. mai 2017
Ootame kõiki rohkem ja vähem traditsioonilisi ideid, kuidas riik saaks innustada erasektorit rohkem kodanikuühiskonnas osalema, ehk nii eraisikuid kui ka ettevõtteid rohkem ühiskonda panustama. Valesid vastuseid ei ole!
Oleme üksjagu uurinud brittide maksupoliitikat, vaadanud vähem arenenud kodanikuühiskonnaga riikides kasutatavat protsendiseadust, arvutanud maksusoodustuste piirmäärade tõstmise ja langetamise võimalikke mõjusid, aga kindlasti on võimalusi veel.
Näiteks:
  • Millised maksusoodustused motiveeriksid ettevõtjat annetama, filantroobina tegutsema?
  • Millised soodustused annaksid signaali, et ühiskondlike probleemide lahendamisse panustamine on toetatud ja tunnustatud?
  • Millistel tingimustel kaaluks ettevõtjad investeeringuid vabaühenduste tegevusse ning nende ühiskondlikusse mõjusse?
  • Kas on toetusi või soodustusi, mis looks ettevõtjatele paremad tingimused koostööks vabaühendustega?
  • Millised on head näited avaliku ja eraraha klapitamisest (matching), et ühiselt suuremat mõju omada?

Saada oma mõtted, kas lõpuni läbimõeldud idee või siis mõni vihje, millest oled kuulnud kolleegilt mõnest teisest riigist EMSLile. Ootame neid kuni uue nädala alguseni, vajadusel uurime veidi tausta ja kuidas sarnast on mõnes teises riigis tehtud, paneme need üheks ideepaberiks kokku ning pakume valitsusele aruteluks välja.

 Ideed kogub EMSLis kokku Epp (sinisaarepp@gmail.com), kes praktikandina on me tiimiga liitunud ning meid vabaühenduste rahastamise mitmekesistamisel aitab.