Uudised

Inimõiguste päeval võetakse Tallinnas fookusesse väärtuskonfliktid

laine uudised-laine
5. detsember 2018
10. detsembril möödub 70 aastat ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest. Sel puhul toimub Tallinnas Inimõiguste aastakonverents “Väärtuskonfliktid”.

Kaheksandat korda peetaval Inimõiguste aastakonverentsil tuleb tänavu juttu väikeriikidest kui võrdsest partnerist, inimõiguste tulevikust, Internetist kui tõese informatsiooni väravast ja manipuleerimisvahendist, aga ka Venemaa tulevikust vene aktivistide silme läbi.

Väärtuskonfliktid on tänases maailmas järjest mitmetahulisemad – radikaalsetele jõududele jäävad inimõigused jalgu, kuna need  takistavad omavoli ja autoritaarset juhtimist. Samas võib võitlus terrorismiga omakorda tekitada uue väärtuskonflikti: kui palju tohib inimõigusi piirata, et tagada turvalisus? Tallinnas arutletakse ka selle üle, kust läheb piir individuaalsete ja kollektiivsete õiguste vahel ning kuidas need ületada.

Konverentsi peakorraldaja Mart Nutt: “Inimõiguste kaitsele esitavad väljakutse uued julgeolekuohud: terrorism, rahvusvahelise õiguse eiramine ning kontrollimatu ebaseaduslik migratsioon, millega kaasneb ka inimkaubandus. Riigid peavad ühest küljest tagama inimestele uutes oludes julgeoleku, kuid samal ajal ei tohi nad ise ohtu seada inimõigusi. Need on demokraatlike väärtuste kaitsmisel kõige suuremad väljakutsed.”

Ühe teemana on konverentsil arutlusel ka algoritmide ja inimõiguste suhe. Kes vastutab inimõiguste rikkumise eest, kui otsuse on teinud algoritm? Kas isik, kes selle koodijupi programmeeris või isik, kes seda haldab. Või hoopis isik, kes otsuse ellu viis? Kuidas säilitada ja kaitsta inimõigusi üha peale tungivate digitehnoloogiate eest, mis võtavad meilt üle kontrolli ja otsustused? Kas uued tehnoloogiad üldse arvestavad inimõigustega?

Konverentsipäeva lõpus arutletakse Venemaa tuleviku üle: kas maa, mis oma tohutute võimalustega on sumbunud nostalgiasse ja usku oma erilisse missiooni, on sattunud nõiaringi? Viimased aastad on Venemaalt nõudnud tohutuid ressursse ja toonud kaasa palju kannatusi – nii inimestele riigis sees kui ka väljaspool selle piire. Kas Venemaal üldse on võimalus sellest olukorrast välja rabeleda ning liikuda edasi demokraatliku Euroopa riigina?

Inimõiguste aastakonverents on unikaalne üritus, mis toob ühe katuse alla kokku eri valdkondade, tausta ja vaadetega eksperdid, kelle eesmärk on tagada inimõiguste väärtuste kestmine. Konverents käsitleb inimõiguste vaatenurgast paljusid  täna aktuaalseid teemasid: terrorism, tehnoloogia areng, julgeolek, väikeriigid globaliseeruvas maailmas, kultuur ja rahvusvaheline koostöö.

Igal aastal osaleb konverentsil ligi 400 inimest: aktivistid, diplomaadid, poliitikud, analüütikud ja eksperdid, kes on pärit Eestist ja mujalt maailmast. Kõigi nende ühine soov on lahendada olulisi ja päevakajalisi inimõigustega seonduvaid ülesandeid. Varasematel aastatel on konverentsil osalejate seas olnud Mihhail Hodorkovski, Madeleine Albright, Toomas Hendrik Ilves, Nina Hruštšova ja paljud teised.

Lisainfo:

Inimõiguste Instituut
E-kiri: press@eihr.ee
Tel: (+372) 642 1000
www.inimoigusedeestis.ee
uro70.humanrightsestonia.ee
aastakonverents.humanrightsestonia.ee