artikkel

Justiitsministeerium ootab kandidaate kodanikujulguse aumärgile

laine
6. oktoober 2021
Foto:

Justiitsministeerium ootab taaskord kandidaate kodanikujulguse aumärgile, mis antakse inimestele, kes on hoidnud ära kuriteo või abistanud kuriteoohvreid.

Aumärke saab anda kuriteo ärahoidmise või selle takistamise; kuriteolt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud inimese kinnipidamise või kuriteoohvri abistamise eest. Samuti on võimalik aumärki anda muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

„Julgus ebaõiglust nähes sekkuda on oluline omadus, mis väärib tunnustamist. Aastate jooksul on justiitsministeeriumilt aumärgi saanud 197 julget inimest ja soovime seda ilusat traditsiooni veel pikalt jätkata,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

2020. aastal said kodanikujulguse aumärgid kuus inimest, kelle lood leiab justiitsministeeriumi veebikodust.

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta nimetusega „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 22. oktoobriks aadressil Justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1,10122, Tallinn või e-posti teel kart.repponen@just.ee.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

Aumärgid on kavas pidulikult välja anda novembri lõpus. Justiitsminister annab kodanikujulguse aumärke välja alates 2004. aastast.