artikkel

Justiitsministeerium ootab vägivallaennetuse tunnustusauhinna kandidaate

laine
2. juuni 2021
Foto:

Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi Kantseleiga kuulutas välja konkursi, et tunnustada inimesi, kes tegelevad igapäev vägivallaennetusega ühiskonnas. Kandidaate saab esitada 10. juunini.

Auhinnaga tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul panustanud Eestis märkimisväärselt vägivallaennetusse. Auhind antakse välja vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise ja toetamise eest, vägivalla toimepanijatega tegelemise eest või muu panuse eest vägivallaennetuses.

„Viis aastat tunnustusauhinna andmise kogemust on näidanud, et meil on Eestis palju hoolivaid inimesi. Neid on igal pool ja nende panus on hindamatu. Eeskujud kasvatavad meid kõiki paremaks ja neid inimesi saab eeskujudeks tuua,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Ettepaneku auhinna andmiseks võib justiitsministeeriumile teha igaüks. Iseennast auhinna kandidaadiks esitada ei saa. Ühe inimese esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.

Auhinna kandidaadi esitamiseks tuleb koostada vabas vormis põhjendatud ettepanek ja saata see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee.

Ettepanek peab sisaldama:
• Kandidaadi ees- ja perekonnanime või juriidilise isiku nime või algatuse nimetuse;
• Kandidaadi kontaktandmeid;
• Lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse;
• Ettepaneku esitaja(te) kontaktandmeid.

Auhinna kandidaatide ettepanekud vaatab läbi ja teeb justiitsministrile ettepaneku nende andmiseks justiitsministeeriumi juurde moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad esindajad erinevatest ministeeriumidest, riigiasutustest, vabaühendustest ja mujalt. 

Komisjoni hindab esitatava kandidaadi vägivallaennetuse alase tegevuse uudsust, lähtumist parimast rahvusvahelisest praktikast, laiahaardelisust ja märkimisväärset panust senisele Eestis tehtavale vägivallaennetusele.

Auhinna annab välja justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi Kantseleiga kord aastas, sel aastal augustis. Autasu antakse välja viiendat aastat. Varasematel aastatel auhinna saanute lugudega on võimalik tutvuda siin.

Vägivallaennetuse tunnustusauhinna statuudiga saab tutvuda siin