Uudised

Kadus piirang juhatuse asukohale

laine uudised-laine
15. jaanuar 2018
Tänasest ehk 15. jaanuarist pole MTÜde ega SAde seadustes enam nõuet, et vähemalt pool juhatuse liikmetest peab asuma Euroopa Majanduspiirkonnas.

Juba mullu kevadel Riigikogus vastu võetud seadusemuudatusega saab pea kõiki Eesti registrisse kantud juriidilisi isikuid juhtida välisriigist. E-residentsuse edendamise tuules kaotati piirang ka ka vabaühendustele, nii et nüüd tuleb vaid registrisse kanda välisriigis asuva juhatuse asukoha aadress ning kontaktisik Eestis, kellele saab siin dokumente kätte toimetada. See isik ei pea aga ise juhatusse kuuluma, nagu pole MTÜ asukoht enam tingimata juhatuse asukoht, vaid kohaldub üksnes TsÜS.

Küll aga ei või kontaktisikuks määrata igasugust tankisti, vaid kui juhatus asub täielikult välisriigis, võib kontaktisikuks määrata üksnes notari, notaribüroo, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja, mitteresidendi maksuesindaja või usaldusfondide ja äriühingute teenuse pakkuja. Kui kontaktisikut registrisse ei kanta, on see edaspidi üheks sundlõpetamise aluseks.

Kel on välismaalastest juhatuse liikmeid, neil tasub igal juhul propageerida e-residentsuse taotlemist, et saaks anda Eesti digiallkirju ja asjaajamine kulgeks palju tõhusamalt.

Lisa: alari@heakodanik.ee