artikkel

Kandideeri alustavate juhtide kiirendisse!

laine
25. september 2023
Foto:

Vabaühenduste Liit kuulutab välja alustavate juhtide kiirendi, mille eesmärk on pakkuda kuni kaks aastat vabaühenduse juhina tegutsenutele võimalus oma juhioskusi koos valdkonna ekspertide ja teiste alustavate juhtidega arendada.

Kiirendi kestab pool aastat ja põhineb vabaühenduse juhi kompetentsimudelil, kus iga kuu keskendutakse ühele pädevusele.

Kiirendisse kandideerimiseks täida kandideerimisavaldus hiljemalt 11. oktoobriks!

Osalemise eeldused:

Osaleja

  • osaleb vähemalt 80% kokku lepitud kohtumistest;
  • võtab vastutuse kohtumistel aktiivselt panustada;
  • seab endale valitud kompetentsi arendamiseks isiklikud eesmärgid;
  • on aktiivne ennastjuhtiv õppija, kes mentori toel ja kiirendis pakutud materjalide abil oma eesmärkide suunas liigub.

Kiirendi ülesehitus:

Vabaühenduste Liit valib kandideerinute seast kuni 15 osalejat, kes võtavad vastutuse programmi panustada.

Kiirendi algab eneseanalüüsiga. Osaleja analüüsib end kompetentsimudelist lähtudes ja saab tagasisidet nii oma tugevuste kui ka arengukohtade osas. Iga osaleja seab endale isiklikud eesmärgid.

Kuue kuu jooksul toimuvad regulaarsed (kord kuus) kohtumised, mis koosnevad nii koolitusest kui kogemusõppest. Kohtumiste vahepeal tegelevad osalejad iseseisvaõppimise ja saavad tuge mentorilt. Kiirendi käigus toimub kuus kohtumist. Iga kohtumise fookuses on üks kompetents.

Lisainfot jagab Heleene Lippmaa, heleene@heakodanik.ee.

Kiirendi korraldamist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.