Uudised

Kärdlas kuulutati välja Koolirahu

laine uudised-laine
1. september 2016

1. septembril, kuulutatakse Kärdla Linnapargis välja algava õppeaasta Koolirahu. Lepingu allkirjastavad haridus- ja teadusminister, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Hiiu maavanem ja MTÜ TORE. Koolirahu väljakuulutamine ühendab õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel, soosides kooli algatust koolikeskkonna probleemide lahendamisel. Koolirahu eesmärk on meenutada igal aastal teekonda õppijasõbraliku ja turvalise koolikeskkonna poole.

2016/2017. aasta Koolirahu saarena kannab Hiiumaa sõnumit “Koolirahu iseenda sees igaveseks” Ave Alavainu luuletusega.

Siin hapras ilmas
miski pole püsiv:
vaid aastakaupa
koolirahu püsib.

Kui teeks nüüd nii,
et iseenda sees
saaks kuulutatud
igaveseks see?

Lastekaitse Liidu presidendi Loone Otsa sõnul peab tänapäeva kooliskäija maksimumtulemuse nimel oskama keskenduda, mõelda ja seostada. Õpi- ja vaba aega tuleb mõistlikult jagada. Õppimisest saab tunda rõõmu ainult siis, kui õppur on rahulik ja pingevaba. „Koolirahu ilus tava annab meile võimaluse sõlmida ühiskondlik leping ja teha oma parim, et lubatut pidada. Maailm meie ümber on rahutu ja muutlik. Sellest hoolimata astume igal aastal ühe sammu ideaalse kooli poole,“ märkis Ots.

Hiiu maavanema Riho Rahuoja arvates saab väike saar Läänemeres olla tugev vaid hoolides üksteisest, märgates ja toetades abivajajat, olles ühiselt abivalmis ja sallivad. „Me ei saa olla ühesugused iseloomult, kuid saame olla sarnased väärtuste poolest. Teeme rahu endi sees, teeme koolirahu igaveseks,“ rõhutas Rahuoja.

Koolirahu lepingu võib sõlmida iga kool, klass, õpilane, õpetaja, lapsevanem ja koolijuht, toetamaks üksteist hoolivuse, julguse, austuse ning sallivuse kaudu. Koolirahu lepingu saab nii eesti kui ka vene keeles alla laadida aadressilt koolirahu.lastekaitseliit.ee.

Koolirahu kuulutatakse Eestis välja seitsmeteistkümnendat korda.

Aastast 2008 toimub see MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel. Lastekaitse Liit on 1988. aastal asutatud mittetulundusühing, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Lisateave:
Tiia Liibert
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Hiiu Vallavalitsus
tel 5330 8832
e-post: tiia@hiiuvald.ee

Gertha Teidla-Kunitsõn
Koolirahu projektijuht
MTÜ Lastekaitse Liit
tel 5825 2164
gertha@lastekaitseliit.ee