Uudised

Kas sul on olnud kokkupuuteid uussisserändajatega?

laine uudised-laine
10. detsember 2018
Siseministeeriumi Kodakondsuse ja rändepoliitika osakond viib vabaühenduste seas läbi mitteametliku küsitluse, et selgitada välja, kui palju vabaühendused uussisserändajaid oma tegevustesse kaasavad. Uussisserändajatena käsitletakse küsitluses inimesi, kes on Eestisse saabunud viimase viie aasta jooksul, kes ei ole siin sündinud ja kellele on väljastatud Eestis viibimiseks esmane elamisluba või kes on registreerinud oma elamisõiguse Eestis esimest korda (ehk siis EL kodanikud ja kolmandate riikide kodanikud).
Küsitluse tulemusi kasutatakse Euroopa Komisjoni Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rahastusega vabaühenduste võimestamise projekti koostamisel ja fookuse seadmisel.
Palume teil leida ca 10 minutit, et allolevatele küsimustele vabas vormis, aga võimalikult täpselt vastata.
Vastused säilitatakse anonüümsetena.
 
1.    Kas Teie juhitaval vabaühendusel on kokkupuuteid uussisserändajatega?
1.1.        Millise päritolu ja keelsusega on need uussisserändajad olnud, kellega Teil on kokkupuuteid olnud?
1.2.        Milliste probleemide/küsimuste/huvidega uussisserändajad Teie poole pöördunud on? Kui tihti?
2.    Kas uussisserändajad leiavad ise Teie vabaühenduse üles ja pöörduvad Teie poole?
3.    Kas Teie juhitav vabaühendus kaasab oma tegevustesse uussisserändajaid?
4.    Kui Teie juhitav vabaühendus ei kaasa uussisserändajaid, siis miks?
5.    Kas Teie juhitaval vabaühendusel oleks huvi suuremaks uussisserändajate kaasamiseks?
6.    Kui Teie juhitaval vabaühendusel on huvi uussisserändajaid rohkem kaasata, siis mis takistab või raskusi valmistab?
7.    Millist tuge ja abi vajate, et senisest enam ja efektiivsemalt uussisserändajaid kaasata?
 
Vastuseid oodatakse 14. detsembriks 2018 aadressile kersti.ringmets@siseministeerium.ee.