Uudised

Kasvavad võimalused uussisserändajate vabatahtlikus tegevuses osalemiseks

laine uudised-laine
20. mai 2019

Eesti vabaühendused asuvad looma paremaid võimalusi, et uussisserändajad leiaksid tee kohalike kodanikualgatuste ning ühiskonda panustamise juurde. Eesti Külaliikumise Kodukant ja Vabaühenduste Liidu koostöös ellu viidava algatuse raames muudetake muuhulgas kolmkeelseks ning kasutajasõbralikumaks veebiplatvorm Vabatahtlike Värav ning asutakse tõstma ühenduste võimekust erikeelseid inimesi oma tegevusse kaasata.

„Peagi algav projekt aitab kindlasti kaasa vabatahtliku tegevuse laiemale levikule, sest mitmed uuringud viitavad Eestis elavate uussisserändajate suurele huvile vabatahtlikus tegevuses osalemise vastu. Reaalsete tegudeni jõuavad aga vaid vähesed. Peamise takistustena nimetavad uussisserändajad infopuuduse vabatahtlikus tegevuses osalemise võimaluste kohta, sest valdavalt on info kättesaadav vaid eesti keeles. Vabaühenduste vaates on peamiseks takistuseks olnud vabaühenduste vähene teadlikkus uussisserändajate kaasamise võimalustest ning pelgus, et muud keelt kõnelevate inimeste kaasamine ühendustesse toob kaasa lisatööd,“ selgitas Kodukandi vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

Selleks, et Vabatahtlike Värava veebiportaal vastaks kõige paremini potentsiaalsete vabatahtlike ning vabatahtlike kaasajate vajadustele, kavandab Kodukant 12. juunil kell 10-14.00 Tallinnas, aadressil Sirge 2 analüüsiseminari, kuhu on oodatud kõik huvilised. Oma osalemissoovist anna teada alltoodud kontaktidel.

Samuti oled oodatud andma tagasisidet Vabatahtlike Värava veebiportaalile, et saaksime seda kohendada kasutaja ootustele sobivamaks. Vabatahtlikele suunatud küsimustik asub siin ning vabatahtlike kaasajatele suunatud küsimustik siin.

Vabatahtlike kaasajatele suunatud tegevused on keskendunud esmajoones Harjumaale, Ida-Virumaale ja Tartumaale. Igast nimetatud maakonnast otsitakse vähemalt kolme ühendust, kes tahaksid tervikuna läbi mõelda, kuidas uussisserändajaid edukalt oma tegevustesse kaasata: sügisel on plaanis igas maakonnas teemakoolitus ning seejärel saavad kõik koolitusel osalenud lüüa kaasa vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprogrammis.

Anna oma huvist projektis osaleda teada e-postil tanel@gravitas.ee hiljemalt 1. juuniks.

Projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Projekti tegevused algavad eelduslikult mai lõpust.

Lisateave:

Tanel Mätlik
projektijuht
e-post: tanelmatlik@gmail.com
tel: +372 510 2705