Uudised

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

laine uudised-laine
17. jaanuar 2022

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on kinnitatud Euroopa Komisjoni poolt Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi (Citizens, equality rihts and values) kontaktpunktiks Eestis. Kontaktpunkt pakub organisatsioonidele nõustamisteenust, jagab infot programmi kohta ja korraldab infopäevi.

KÜSK kutsub kõiki huvilisi osalema kolmel taotlusvoorude online infopäeval, mille raames tutvustatakse programmi tingimusi, jagatakse infot partnerite otsingu kohta, vaadatakse üle Euroopa Komisjoni taotluskeskkond ja jagatakse kogemusi:

• 19.01 – soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja võrdõiguslikkuse edendamise ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemise taotlusvoorude infopäev, registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW6jHXCfldISkEaXZuS8xEQOJUYmYqlLgKTpYTcLMGbWanFA/viewform

• 02.02 – sõpruslinnade, linnade võrgustike ja Euroopa ajaloolise mälu taotlusvooude infopäev, registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzlftaVTnfSFPGcY88b8Y6o-GQsByz6lkcvT3XkTdCl-PCYg/viewform

• 16.02 – laste õiguste kaitsmise ja edendamise ning soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoorude infopäev, registreerimine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtcIW2w84F-3BCi28h_af7Y1BU18dyo5Mc9tXuQIL45OzBkw/viewform

2022. aasta esimeses pooles on avatud järgmised Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoorud:

• Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor (tähtaeg: 10.02.2022)

• Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise taotlusvoor (tähtaeg: 24.02.2022)

• Võrdõiguslikkuse edendamise ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemise taotlusvoor (tähtaeg: 24.02.2022)

• Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoor (tähtaeg: 03.03.2022)

• Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoor (tähtaeg: 16.03.2022)

• Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor (tähtaeg: 24.03.2022)

• Sõpruslinnade taotlusvoor (tähtaeg: 24.03.2022)

• Linnade võrgustike taotlusvoor (tähtaeg: 24.03.2022)

• Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor (tähtaeg: 12.04.2022)

• Laste õiguse kaitsmise ja edendamise taotlusvoor (tähtaeg: 18.05.2022)

• Liidu väärtuste kaitse ja edendamine (tähtaeg: 29.03.2022)

Täpsem info programmi ja avatud taotlusvoorude kohta on leitav KÜSKi kodulehelt: www.kysk.ee/cerv.