artikkel

Esita kodanikupäeva aumärgi kandidaat!

laine
9. oktoober 2023
Foto:

Siseministeerium kutsub üles esitama kandidaate kodanikupäeva aumärgile ja aasta kodaniku aunimetusele. Kandidaate saab esitada kuni 29. oktoobrini Siseministeeriumi kodulehel. Tunnustused antakse üle 24. novembril toimuval tänuüritusel.

Kodanikupäeva aumärk on tunnustus Eestis elavale inimesele, kes on kogukondlikul ja/või ühiskondlikul tasandil silma paistnud aktiivse tegevuse ja hooliva ning eeskujuliku käitumisega ümbritseva keskkonna heaolu parandamiseks mistahes eluvaldkonnas ning on sellega kutsunud esile kogukondliku või ühiskondliku märkamise ja heakskiidu.

Kodanikupäeva aumärgi andmise ettepanekuid saavad siseministrile esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid. Ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumis loodud komisjon, kelle ettepanekul on siseministril õigus välja anda 15 aumärki. Komisjoni kuuluvad riigiasutuste ja kodanikuühenduste esindajad. Vähemalt pooled komisjoni liikmed valitakse kodanikuühiskonna esindajatest, sh varasemate aastate aasta kodaniku aunimetuse ja kodanikupäeva aumärgi saanutest.