Uudised

Kodanikujulguse aumärgid ootavad

laine uudised-laine
10. september 2015

Justiitsministeerium annab novembri lõpus jälle välja kodanikujulguse aumärgid ja ootab kodanike ettepanekuid ka käesoleval aastal.

Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab riik kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel.

Aumärke võib anda:
1) kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2) kuriteo toimepanemiselt või vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku kinnipidamise eest;
3) kuriteoohvri abistamise eest;
4) muu olulise panuse eest inimeste turvatunde tõstmisel.

2014. aastal said kodanikujulguse aumärgid Boris Timofeev, Villi Martinson, Aivar Sarapuu, Gennadi Simulask, Gunnar Tilk, Tõnis Lõhmus, Maksim Bugajenko, Joel Veskilt, Maiko Heinsalu ja Aleksandr Jevdokimov. Täpsemat infot aumärgi saajate ja nende tegevuse kohta leiate siit.

Ootame Teie ettepanekuid kodanikujulguse aumärkide kandidaatide kohta nimetusega „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 15. oktoobriks 2015. a aadressil: Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn või e-mailile kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) kandidaadi isikukood või sünniaeg;
3) põhjendus;
4) asutuse nimi;
5) ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja telefon, e-posti aadress;
6) ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Info kodanikujulguse aumärgi kohta pannakse üles kodulehtedele www.kriminaalpoliitika.ee ja www.just.ee, et seeläbi võimaldada ka tavakodanikel kandidaate esitada.
Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi süüteoennetuse nõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.