artikkel

Esita kandidaat kodanikujulguse aumärgile

laine
14. september 2023
Foto:

Justiitsministeerium kutsub üles teada andma julgetest inimestest, kes on hoidnud ära või tõkestanud kuriteo, aidanud kinni pidada kurjategijaid või osutanud abi kuriteoohvritele.

Kodanikujulguse aumärki saab anda ka muu olulise panuse eest inimeste turvatunde suurendamisel.

“Ebaõiglusele ja kurjusele saab vastu astuda igaüks, kes neid kohtab. Igaüks seda aga tegema ei kipu. Need julged, kes seda teevad, on eeskujuks meile kõigile – selliste inimeste julgete tegude taga on hoolivus, mida on raske alahinnata,” sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

Kui tead inimest, kes väärib oma tegude eest kodanikujulguse aumärki ja tunnustust, siis edasta oma ettepanek märksõnaga „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 6. oktoobriks justiitsministeerium postiaadressile või e-posti teel kart.repponen@just.ee.

Ettepanekus aumärgi andmiseks tuleb esitada kandidaadi ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi; kandidaadi kontaktandmed; põhjendus; ettepaneku esitaja kontaktandmed ning ettepaneku tegemise kuupäev ja ettepaneku esitaja allkiri.

Kõik laekunud ettepanekud vaatab läbi ennetusnõukogu ning edastab otsuse justiitsministrile kinnitamiseks.

Aumärgid on kavas pidulikult välja anda novembri lõpus.

  1. aastal said kodanikujulguse aumärgid viis inimest, kelle lood leiab justiitsministeeriumi veebilehelt.

Justiitsminister annab kodanikujulguse aumärke välja alates 2004. aastast.