Uudised

Kodanikuühiskonna arengukavaga korrastatakse vabaühenduste rahastamist

laine uudised-laine
1. september 2016

Valitsus kinnitas täna kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 esimese tegevusaasta aruande ja arengukava rakendusplaani aastateks 2016-2019. Üks olulisi fookuseid arengukava elluviimisel on vabaühenduste rahastamise korrastamine.

„Et vabaühenduste rahastamine oleks läbipaistev, tuleb seda ühtlustada nii, et kõik rahastajad lähtuksid samadest alustest. Ühenduste rahastamise juhendmaterjali laialdane tutvustamine aitab meil eesmärgile lähemale jõuda,“ märkis siseminister Hanno Pevkur. Kohalikes omavalitsustes läbi viidud küsitlus näitas, et rahastamise juhendmaterjali on kasutanud alla poole vastanud omavalitsustest. „Seega pingutused praktikate ühtlustamise ja koostöö suurendamise nimel jätkuvad ka järgnevatel aastatel,“ lisas minister. Rahastamise korrastamiseks alustas tänavu tööd rahastajate võrgustik, kus osalevad ministeeriumid, sihtasutused ning fondid, kes jagavad või vahendavad toetuste jagamist vabaühendustele.

Kodanikuühiskonna arengukava elluviimisesse panustavad nii ministeeriumid kui ka nende head partnerid. Üheks oluliseks uueks algatuseks on MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku loodav nn maailmamuutjate register. Selle portaali abil on kõigil huvilistel võimalus näha vabaühenduse poolt ühiskonnale avaldatud mõju. Käesoleval aastal lõplikult valmival veebilehel kaardistavad vabaühendused oma eesmärgi, tegevuste tulemused ning mõju ja vastav teave on kõigile koostööpartneritele kättesaadav.

Teise siseministeeriumi strateegilise partneri, Eesti Külaliikumise Kodukant eestvedamisel anti parimatele vabatahtlike kaasajatele möödunud aastal esimest korda vabatahtliku sõbra tiitel. Vabatahtlike kaasajate väärtustamiseks ja esiletõstmiseks jätkatakse märgise väljaandmist ka edaspidi. Märgise saamiseks läbivad ühendused hindamise ning arengukoolituse, et vabatahtliku tegevuse kvaliteeti ühenduses tõsta.

Kodanikuühiskonna arengukava raames jätkatakse SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaudu kodanikuühiskonna projektide toetamist, suurendamaks kodanikuühenduste mõju ja arengut.

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020 aitab kaasa vabakonna arengule ja selle peaeesmärk on, et Eestis elaksid ühiskondlikult aktiivsed inimesed ja siin oleksid edukalt tegutsevad vabaühendused. Mittetulundusühinguid on Eestis iga aastaga aina enam – kui 2014. aastal lisandus neid umbes 1000, siis 2015. aastal 1400. Mullu oli Eestis 30 859 mittetulundusühingut ning 772 sihtasutust. Mittetulundusühingutest umbes pooled on korteriühistud, mis ei kuulu traditsioonilise kodanikuühiskonna hulka.

Lisainfo:
Toomas Viks
Siseministeeriumi pressinõunik
554 5679