Uudised

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor ootab taotlusi

laine uudised-laine
5. september 2016

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annab teada, et kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlikku toetusvooru saab taotlusi esitada 1. novembrini.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa sellise ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud; kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku tegutsemise kaudu on tagatud ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks kl 16.30 taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele.

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

Rahastaja paneb taotlejatele südamele, et enne taotlema asumist kõik tingimused läbi loeksite,  kindlasti õigeid vorme täidaksite ja mistahes küsimuste korral võimalikult aegsasti oma maavalitsuse poole pöörduksite.

Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee ja maavalitsused.

Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.