Uudised

Kogukonna kaasamise programm noortele USAs

laine uudised-laine
29. mai 2024

Taotlusvoor 2025. aasta Community Engagement Exchange programmile on avatud 2. juulini 2024. Avalduse täitmise juhise ja programmi ajakava leiab siit.

Community Engagement Exchange on kogukonna kaasamise programm, mille eesmärk on võimaldada kodanikuühiskonna noortel juhtidel vanuses 21–27 kasutada võrgustike, suhete ja teabe jõudu avalikuks hüvanguks, eriti küsimustes, mis on seotud kodanikudialoogi, rahutagamise, avatud ja osaluspõhise valitsemise, sugude võrduse ja säästva arenguga. Arusaadavalt on vajalik hea inglise keele oskus.

Kogukonna kaasamise programmi eesmärgid:

– Valmistada ette järgmine põlvkond otsustajaid, mõtteliidreid ja kogukonna aktiviste, andes osalejatele võimaluse võtta oma institutsioonides ja kogukondades suuremaid juhtrolle.
– Suurendada kodanikuühiskonna juhtide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkust, varustades osalejaid teadmiste, oskuste, kogemuste ja demokraatlike põhimõtetega, mis on vajalikud, et olla teadlikud ja oma kogukonna aktiivsed liikmed.
– Tugevdada osalejate võimet juhtida koostööd, käsitledes samal ajal avalikkusele muret tekitavaid probleeme.
– Arendada välja mitmekesiste, multidistsiplinaarsete kodanikuühiskonna ja kogukonna juhtide ülemaailmne võrgustik, mis aitavad kaasa ülemaailmsele kodanikuühiskonna ökosüsteemile.

Programmi tegevused

  • Kolmekuuline praktika USA-s: Kesk- ja Ida-Euroopa stipendiaadid saavad kokku mittetulundusühingute, eraüksuste ja valitsusasutustega kogu Ameerika Ühendriikides, kus nad töötavad koos USA kolleegidega algatustes, mis on seotud kodanikuühiskonna probleemidega, millega nad oma kogukondades kokku puutuvad.
  • Juhtimise ja kodanikuaktiivsuse akadeemia: Akadeemia kombineeritud õppekomponentide kaudu arendavad ja praktiseerivad stipendiaadid juhtimisoskusi, mis on olulised nende individuaalsete ja kollektiivsete võimete arendamiseks, et juhtida ja lahendada ühiskondlikke väljakutseid.
  • Community Engagement Project (CEP): stipendiaatide programmi kulminatsioon on nende kodumaal teostatav projekt, mis keskendub ühele viiest teemast. Vilistlastel on ka võimalus taotleda CEP vahetust praktikumi võõrustaja või CEE spetsialisti juures, mis võimaldab neil reisida oma koduriiki, et oma CEP-i veelgi suurendada.
  • Jätkuv globaalne ja kohalik võrgustik: CEE on esilekerkivate kodanikuühiskonna juhtide võrgustik, mis kasvab jätkuvalt innovatsioonikeskuste kaudu ja tegeleb teadmiste jagamise ja koostööga erinevate sidusrühmadega.

Programmi teemad

Iga stipendiaat keskendub programmi jooksul ühele viiest teemast:

  1. Kodanikudialoog ja rahutagamine: stipendiaadid uurivad mudeleid ja strateegiaid, mis toetavad avalikku diskursust, kodanikuliikmelisust, arutlevat osalemist ja koostööd erinevate kogukondade vahel.
  2. Avatud ja osaluslik valitsus: stipendiaadid uurivad kodanikuharidust, kodanikuaktiivsust, arutlevat osalemist, avatud ja läbipaistvaid süsteeme, kogukonna organiseerimist ja propageerimist, kodanikuvabadusi ja inimõigusi, osalusdemokraatiat, head valitsemistava, korruptsioonivastaseid jõupingutusi, eetikat, vastutust, ajakirjandusvabadust ja õiglust.
  3. Kestlikkus ja säästev areng: stipendiaadid keskenduvad sellele, kuidas kaasata kogukondi tegelema kliimamuutuste, vee- ja ressursside majandamise, toidu kättesaadavuse ja toiduga kindlustatuse, tervishoiu, säästva kogukonnapõhise põllumajanduse ja sotsiaalse ettevõtlusega keskkonnaküsimustes.
  4. Naised ja sugu: stipendiaadid uurivad uuenduslikke ja kaasavaid mudeleid, mis tagavad, et naisi ja oma soo tõttu tõrjutud isikuid toetatakse, volitatakse ja kaasatakse avaliku elu kõikidesse aspektidesse.
  5. Noorte kaasamine: stipendiaadid keskenduvad noorte häälte tugevdamisele, mitme põlvkonna sidemete loomisele ning kogukonna kaasamise ja vabatahtlike võimaluste pakkumisele, mis aitavad ette valmistada järgmise põlvkonna aktiivseid ja teadlikke kodanikke.