artikkel

Kogukonnajuhtimise programm ootab osalejaid (tutvustusüritus 4. oktoobril)

laine
27. september 2021
Foto:

Kogukonnalahenduste programm CSP pakub kodanikuaktivistidele ning vabakonna eestvedajatele võimalust täiendada end Ameerika Ühendriikides. 4. oktoobril tutvustavad programmi esindajad Eestis pakutavaid võimalusi.

Community Solutions Program (CSP) on professionaalse juhtimise arendamise programm maailma parimatele ja säravamatele kogukonnajuhtidele. CSP osalejad saavad neljakuulise stipendiumi ja töötavad USA mittetulundusühingu või kohaliku omavalitsuse juures. Programmi rahastab USA valitsus ja seda administreerib IREX,International Research and Exchanges.

Taotluse esitamine kogukonnalahenduste programmi (Community Solution Program – CSP) 2022.–2023.aastaks on avatud 15. septembrist kuni 27. oktoobrini 2021 kell 23.59. ET (Washington, DC aeg) aadressil https://oas.irex.org/APPLY.

Eesti huvilistele suunatud tutvustusüritus toimub 4. oktoobril kell 16:15-17:00. Registreerumine Zoomi kaudu osalemiseks siin.

Kogukonnalahenduste programm (CSP) on professionaalse juhtimise arendamise programm inimestele, kes töötavad oma kogukondade parandamise nimel, tegeledes keskkonna, rahu ja konfliktide lahendamise, läbipaistvuse ja vastutusega ühiskonnas ning naiste ja sooga seotud probleemidega.

Programm sisaldab:

 • Neljakuuline stipendium Ameerika Ühendriikides: CSP stipendiaadid sobitatakse vastuvõtvate organisatsioonidega kogu USA-s, kus nad sooritavad neljakuulise praktika.
 • Kogukonna juhtimisinstituut: CSP stipendiaadid osalevad kogukonna juhtimiskoolituse programmis, mille eesmärk on tugevdada nende juhtimisoskusi. Instituut hõlmab näost näkku koolitusi, veebikursusi, professionaalset juhendamist ja võrgustike loomist
 • Kogukonnapõhised algatused: USA-s ja nende vastuvõtva organisatsiooni toel kavandavad ja lahendavad CSP stipendiaadid kogukonna arendamise algatust või projekti, mida pärast koju naasmist ellu viia. Kui stipendiaadid USAst lahkuvad, rakendavad nad neid projekte oma kodukogukondades

Üksikasjalikud taotlemise juhised saab alla laadida siit. Palun vaadake läbi programmi nõuded, et veenduda, kas olete sobilik. Pange tähele, et abikõlblikkuse nõuded määrab kindlaks USA välisministeerium ja erandeid ei saa teha. Kui teil on pärast rakenduse juhiste ülevaatamist lisaküsimusi, saatke e-kiri cspapply@irex.org

Programm katab järgmised kulud:

 • J-1 viisatasu
 • Edasi-tagasi reisimine osalejate kodulinnast USA-sse
 • Igakuised eluaseme-, söögi- ja muud elamiskulud USAs
 • Õnnetus- ja haiguskindlustus

CSP taotlejad peavad vastama allpool loetletud nõuetele. Taotlused, mis neile nõuetele ei vasta, diskvalifitseeritakse ja valikukomisjon neid läbi ei vaata:

 • Olete 1. jaanuari 2022 seisuga 25–38 -aastane
 • Olete Eesti riigi kodanik ja elate ja töötate oma kodumaal
 • Erilist tähelepanu võib pöörata pagulasseisundiga isikutele, kes töötavad oma kodukogukonna nimel
 • Teil on vähemalt kaheaastane töökogemus kogukonna arendamisel, kas täiskohaga või osalise tööajaga töötaja või vabatahtlikuna
 • Te ei osale praegu USA-s akadeemilises, koolitus- ega uurimisprogrammis
 • Teil on taotluse esitamise ajal väga hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas. Esimese vooru läbinud taotlejad peavad esitama hiljutised TOEFL või IELTS inglise keele testi tulemused või tegema testi.
 • Teil on võimalik reisida USA-sse neljaks kuuks augustist detsembrini 2022
 • Te ei ole USA kodanik ega alaline elanik ega ole viimase kolme aasta jooksul taotlenud USA alalist elukohta
 • Teil on õigus saada USA J-1 viisa
 • Taotlejad, kes on osalenud USA valitsuse sponsoreeritud vahetusprogrammis, peavad olema täitnud oma kaheaastase kodumaal elamise nõude
 • Olete võtnud kohustuse naasta oma kodumaale vähemalt kaheks aastaks pärast programmi lõpetamist ja
 • Te ei ole IREXi praegune töötaja ega konsultant ega nende lähim pereliige