Uudised

Konverents “Avatud algus: valik retsepte mitmekultuurilise lasteaia kujundamiseks”

laine uudised-laine
7. mai 2018
Mis on mitmekultuurilise lasteaia koostisosad? Millised on peamised võimalused ja väljakutsed, kui lasteaeda tuleb rändetaustaga laps? Mil moel ja mis nippe kasutades saame luua erinevaid kultuure austavat lasteaeda? Konverentsil küsime, milline on Eesti praegune kogemus mitmekesisuse toetamisel ja rändetaustaga laste vastuvõtmisel, arutleme õpetaja hoiakute ja lapse usuga seotud küsimuste üle ning õpime uusi meetodeid ja praktilisi nippe, mis aitavad lasteaias arvestada keelelise ja kultuurilise mitmekesisusega.

Konverentsil esitleme esmakordselt kahte Eesti Pagulasabi ja TÜ eetikakeskuse koostatud õppematerjali – lasteaedadele mõeldud käsiraamatut ja 8 õppevideot, mis on abiks Eesti lasteaiaõpetajatele muu keele- ja kultuuritasutaga laste toetamisel ning mitmekultuurilise ja salliva rühmaruumi loomisel.

Konverents toimub 23. mail 2018 Tartus Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu). 

Konverents on osalejatele TASUTA.

Palun anda oma osalemisest teada hiljemalt 16. maiks (k.a), vastates paarile küsimusele siin: https://goo.gl/forms/jvaVxVXphMw2at3b2 

KONVERENTSI PÄEVAKAVA:

09.30 – 10.00              Saabumine ja tervituskohv

10.00 – 10.45              Avasõnad

                                    Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonna esindaja, peakorraldajad

                                    Ingi Mihkelsoo (Eesti Pagulasabi) ja Maria Jürimäe (Tartu Ülikool)

10.45 – 11.15              “Rändetaustaga laps Eesti hariduses”,

                                    Ave Härsing (SA Innove peaspetsialist)

11.15 – 11.45              “Laps ja tema religioon”,

                                    Olga Schihalejev (Tartu Ülikooli religioonipedagoogika dotsent)

11.45 – 12.15              “Rändetaustaga laps – eelhoiakute teadvustamine”,

                                    Nastja Pertsjonok (Tartu Rahvusvahelise Maja juht)

12.15 – 13.00              Lõuna

13.00 – 14.30              I töötubade ring

14.30 – 14.45              Kohvipaus

14.45 – 16.15              II töötubade ring

16.15 – 16.45              Tartu Mõmmiku ja Tartu Terakese lasteaedade üllatusprogramm

16.45 – 17.00              Päeva lõpu regiräpp

TÖÖTOAD:

Igal konverentsikülalisel on võimalik osaleda kahes töötoas. Oma eelistused saab märkida konverentsile registreerudes. NB! Igal töötoal on maksimaalne osalejate arv. Hilistele registreerijatele ei pruugi kohti jätkuda. 

Töötubade nimekiri:   

1. Reggio Emilia tegevuskultuur muu keele- ja kultuuritaustaga laste arengu toetamiseks

Läbiviija: Tartu Lasteaed Terake, direktor Katrin Helendi ja rahvusvahelise rühma õpetaja Kadri Karlis

Reggio Emilia lähenemises on esikohal laste loovuse ja huvidega arvestamine. Seejuures on õpetaja roll luua selline õpikeskkond, kus lapsed saavad ise valida oma õpimeetodid- ja sisu. Töötoas osaleja tutvub Reggio Emilia tegevuskultuuriga lapse 100-st keelest ning võtab endaga kaasa nippe muu keele- ja kultuuritaustaga laste kaasamiseks.

2. Digitaalne jutupliiats – isiklik keeleõpetaja?

Läbiviija: Dilesy, projektijuht Laura Päit

Jutupliiatsit saab kasutada keele- ja kirjaoskuse arengu toetamiseks. Selle mängulise digivahendi abil ärkavad ellu erinevad interaktiivsed trükised. Töötoas osalejad uurivad koos Jutupliiatsi materjale (Lotte loodusmäng, Jussi tähe- ja numbriraamat, Näpsude sarja esimesed raamatud) ja uurivad nende kasutamisvõimalusi mitmekultuurilises rühmas.

3. Hea Algus muu keele- ja kultuuritaustaga lastele

Läbiviija: MTÜ Hea Algus, tegevjuht ja koolituskeskuse juhataja Liivi Türbsal

Töötoas tutvustatakse Hea Alguse põhimõtete rakendamist mitmekultuurilises rühmas. Osalejad teevad läbi metoodikaga seotud näidistegevusi ja analüüsivad neid varajase keeleõppe põhimõtete valguses.

4. Kuidas suhelda kui ühist keelt ei ole?

Läbiviija: Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus, peaspetsialist Maria Jürimäe

Töötoas osaleja saab proovida erinevaid tegevusi ja mänge, mille abil suhelda laste ja nende vanematega ka siis, kui puudub ühine keel.Töötoas kasutatakse praktilisi ja lõbusaid võtteid, näiteks liigutuste ja miimika abil suhtlemist, joonistamist, laulu- ja liikumismänge. 

5. Mitmekultuurilisuse nädal

Läbiviija: Haapsalu Lasteaed Tareke, direktor Riima Velbre ja õpetaja Jane Möll

Haapsalu Lasteaed Tareke jagab töötoas osalejatega nippe, kuidas korraldada lasteaias erinevaid kultuure väärtustav nädal ja kaasata sellesse kogu lasteaiapere.

6. Valik nippe keelekümblusest

Läbiviija: Tallinna Vindi Lasteaed, direktor Nonna Meltsas ja õpetaja Hedi Minlibajeva

Keelekümbluse teerajaja Tallinna Vindi Lasteaed jagab töötoas osalejatega, kuidas toetada ja arendada lasteaias keeleõpet ning milliseid nippe keelekümbluse metoodikast võiks õpetaja oma rühmas kasutada.

7. Eelhoiakute teadvustamine

Läbiviija: Tartu Rahvusvaheline Maja, juht Nastja Pertsjonok

Töötoas osalejad saavad teadlikumaks eelhoiakutest, mis võivad tekkida seoses rändetaustaga lapse ja tema vanematega. Töötoas arutletakse, kuidas eelhoiakud meid mõjutavad ja pakutakse võimalusi hinnangutevaba rühmaruumi loomiseks. 

Lisainfo:

Ingi Mihkelsoo, Eesti Pagulasabi haridussuuna koordinaator, ingi@pagulasabi.ee, tel 525 8702

Konverentsi korraldavad Eesti Pagulasabi ja Tartu Ülikooli eetikakeskus projekti “Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usuliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel” raames, mida rahastavad Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest ja Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.