Uudised

Koolitus aastaaruandest, raamatupidamise erisustest ja maksustamismuredest

laine uudised-laine
4. jaanuar 2016

Version koolitus kutsub MTÜsid koolitusele majandusaasta aruande koostamisest, raamatupidamise erisustest ja maksustamise probleemidest. 

Koolitus toimub Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse seminariruumis (Tõnismägi 2 TALLINN) 26. jaanuaril kl 10-17.

Loengul käsitletakse mittetulundusühingute ja sihtasutuste raamatupidamisarvestust enim mõjutavaid valdkondi ja erisusi: liikmetelt saadud tasude, teenuste vahendamise, sihtfinantseerimise kajastamist, majandusaasta aruande kjoostamist jne. Praktilise näitena koostatakse netovara muutuste aruanne ja rahavoogude aruanne.

Teise olulise teemana käsitletakse muudatusi MTÜ ja SA maksustamisel

Päevakava:

10-13.15 Raamatupidamise arvestus

 • Üldised nõuded majandusaasta aruandele;
 • Mittetulundusühingute ja sihtasutuste erisused;
 • Korteriühistute erisused;
 • Raamatupidamise aastaaruanne (bilanss, tulude ja kulude aruanne, rahavoogude aruanne, lisad);
 • Nõuded tegevusaruandele:
 • Spetsiifilised valdkonnad (tasud ühingu liikmetelt, saadud ja jagatud annetused ja toetused, teenuste ja maksete vahendamine, sihtfinantseerimise kajastamine)

Lektor: MAIRE OTSUS- CARPENTER vandeaudiitor, Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse divisjoni spetsialist

Lõunavaheaeg kl 13.15-13.45

13.45-14.30   MTÜ-de ja SA-de tulumaksusoodustuste nimekirja kandmisest, taotlemisest, püsimisest ja kustutamisest. 1. jaanuarist 2015 kehtima hakanud olulisemad maksusoodustuse nimekirja kandmise  muudatused

Lektor: HELEN TÄLLI Eesti Maksu- ja Tolliameti kontrolliosakonna maksukorralduse talituse revident.

14.45-17.00 MTÜ-de ja SA-de maksustamine

 • Erisoodustuse mõiste;
 • Töölähetus;
 • Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitus ja muud hüved;
 • Kingitused, annetused ja vastuvõtu kulud;
 • Põhikirjalise tegevusega seotud kulud.

Lektor: REGINA VARRET Eesti Maksu- ja Tolliameti otseste ja kaudsete maksude talituse peaspetsialist

Osavõtutasu: 95 EUR +KM

Info ja eelregistreerimine tel 644 0371, GSM 5560 6076, koolitus@version.ee, www.version.ee