Uudised

Korduskutse kandideerima Sidusa Eesti 2030 arengukava juhtkomisjoni

laine uudised-laine
25. august 2021

Siseministeerium otsib konkursiga kuni kolme liiget vabakonnast, tähtaeg 10.09.

Kandideerida saavad juriidilised isikud, kes vastavad järgmistele kvalifitseerimistingimustele:

1. on tegutsenud avalikes huvides vähemalt ühe aasta;
2. järgivad vabaühenduste eetikakoodeksit;
3. on jätkusuutlikult tegutsevad ning võimelised kodanikuühiskonna, kohanemise ja lõimumise ja/või üleilmse eestluse arengu küsimustes kaasa rääkima;

Kandideerimisel esitatav motivatsioonikiri peab sisaldama:

  1. kandideeriva organisatsiooni vastavust konkursitingimustele;
  2. organisatsiooni senist panust arengukava tegevussuundadesse ning seost kodanikuühiskonna, kohanemise ja lõimumise ja/või üleilmse eestlusega;
  3. organisatsiooni rolli, panust ja pakutavat lisandväärtust Sidusa Eesti 2030 arengukava juhtkomisjoni töös;
  4. nägemust oma organisatsiooni ja valdkonna liikmete esindamisest;
  5. organisatsiooni tegevusulatust (võrgustik, eestkoste- või katusorganisatsioon), tegutsemisvaldkonda ning ülevaadet arengukava valdkondadest, milles organisatsioonil on suurim kompetents;
  6. esindusulatust (liikmed, hinnangulised sihtrühmad);

Kandideerimiseks tuleb esitada oma avaldus koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 10. septembril 2021. a kell 15.00 aadressil info@siseministeerium.ee.

Vaata lisa siit failist: