Uudised

Korruptsioonivaba Eesti: Paigal tammuva korruptsioonitaju indeksi tulemuse valguses on Eestil tarvis pikaajalist plaani poliitilise korruptsiooni välja juurimiseks

laine uudised-laine
29. jaanuar 2021

Avaliku sektori korruptsiooni mõõtvas korruptsioonitaju indeksis (CPI) on Eesti aastaga tõusnud vaid punkti võrra, jagades 75 punktiga 17. kohta Islandiga.

Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni 100, kus 0 on viide kõrgele ning 100 madalale korruptsioonitasemele.

„Meist keegi poleks võinud ennustada, et 2021. aasta algus just selliseks kujuneb. Poliitilise korruptsiooni kahtlustused viisid valitsuse tagasiastumiseni, mistõttu on oluline koalitsioonileppes näha konkreetseid korruptsiooni vastu tegutsemise lubadusi. Ootame sisukat tegutsemist ning kutsume erakondi kasutama ära praegust olukorda, et tegeleda sügavama kaemusega. Ühiskonna usalduse taastamiseks tahame näha pikaajalisi plaane, mis poliitilise korruptsiooni meie kultuuris välistada aitaksid,“ sõnas KVE tegevjuht Carina Paju.

„Ükski riik, sh indeksi tipus pole korruptsioonist täielikult vaba. Küll aga tuleb küsida, mis on need põhimõttelised erinevused, miks näiteks Soome on Eestist 10 ning Taani 13 punkti ees. Ka meie valitsuse eesmärk peab olema tippu jõuda ning jõuliselt sinna jõudmiseks tegutseda,“ lisas Paju. „Koroonakriisi ajal peame kindlasti tähelepanu pöörama ka tervishoiu sektorile. Nüüd, kus vaktsiin on jõudnud turule, on avalikkuse ette jõudnud mitmed juhtumeid sellest, kuidas vaktsiine vaktsineerimiskava eirates kõrvalistele inimestele pakutakse. Tutvused ei tohi meie ühiskonnas kokku lepitud prioriteete kuidagi üles kaaluda,“ toonitas Paju.

180 riigi lõikes on korruptsioonitaju indeksi keskmine tulemus vaid 43 punkti, kusjuures kaks kolmandikku riikidest jäävad alla 50 punkti piiri. Meie lõunanaaber Läti on 57 punktiga 35. ning Leedu 60 punktiga 42. kohal. Idanaaber Venemaa on 30 punktiga 129. kohal, kusjuures kokku hinnati olukorda 180 riigis.

Korruptsioonitaju indeks on kuni 13 iseseisva uuringu ja ekspertrühma hinnangute koondtulemus. Indeksis ei leia kajastamist erasektori korruptsioon ning rahapesujuhtumid. Korruptsioonitaju indeksi 2020 kõiki tulemusi ning regionaalseid analüüse vaata Transparency Internationali kodulehelt: https://www.transparency.org/cpi/2020

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International esindaja Eestis.

Lisainfo:
Carina Paju
Tegevjuht | Executive Director
Korruptsioonivaba Eesti | Transparency International Estonia
T: +3725072500
E: carina.paju@transparency.ee