Uudised

Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvisid jalgpallis toimunud väärkäitumise avalikustajad

laine uudised-laine
10. detsember 2021

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul neid julgeid sportlasi ja treenereid, kes juhtisid tähelepanu jalgpallis toimunud väärkäitumisele. Esimeste seas tulid avalikkuse ette Nõmme Kalju eksjalgpallur Mia Belle Trisna ning FC Elva kunagine treener *Lauri (nimi muudetud Eesti Ekspressis), aidates kaasa väärtusnihkele ka teistel spordialadel. 

„Tänu esimestele julgetele on sel aastal spordis laiemalt julgenud aina enam inimesi rääkida oma kogemustest seoses väärkohtlemise ja seksuaalse ahistamisega,“ selgitas Korruptsioonivaba Eesti ühingu juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus valikut.  

„Suur avalikkuse huvi näitab, et meie ühiskondlikku ja isiklikku õiglustunnet on need lood tugevalt riivanud. Meie kui läbipaistva ja avatud ühiskonna eest seisvale ühingule on see oluline, sest väärkäitumine, nii ebaeetiline kui illegaalne, tuleb kiiremas korras lõpetada. Paraku on seda keeruline teha, kui normaalsus on vaikivad suud ja ringkaitse. Suurem avatus aitab taolisi juhtumeid tulevikus loodetavasti ka ennetada,“ kommenteeris Evestus.  

Peagi on oodata ka teavitaja kaitse seaduse eelnõu riigikokku jõudmist. Kuigi Eesti ei jõua tähtajaks ehk 17. detsembriks eelnõu aluseks olevat ELi direktiivi üle võtta, on lootust, et 2022. aasta esimeses pooles saavad töökeskkonnas rikkumisest teavitajad edaspidi kaitse nii identiteedi konfidentsiaalsuse osas kui tagakiusamise eest. Eelnõu järgi saavad kaitse ka sporditoetust saavad isikud. 

„Ootame juba aastaid seadusandlikku raamistikku, mis kaitseks neid, kes rikkumistele tähelepanu juhivad. Seadusest olulisem on aga kindlasti meid ümbritsev kultuur ja hoiakud. Vihjeandmise kui väärkäitumisest teavitamise levik näitab meile, et liigume aina avatuma ühiskonna suunas. Spordis on sel aastal toimunud nihe selle osas, millist käitumist peetakse normaalseks ja mida enam ei tolereerita,“ selgitas Evestus. 

Eelmisel aastal said korruptsioonivastase teo tunnustuse Remo Perli ja Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA spordikorruptsiooni temaatika kui uue korruptsioonivastase valdkonna sisustamise, päevakorda toomise ja tõhusa edendamise eest. 

2019. aastal ehk aasta varem tunnustas ühing ajalehte Postimees ja uuriva toimetuse reportereid Martin Lainet ja Oliver Kundi, kes andsid TTÜ väidetava pettuse kajastamisel olulise panuse vihjeandjate kaitse temaatika tõstatamisele Eesti ühiskonnas. 

„Eelmiste aastate tunnustatuid meenutades näeme, et nii vihjeandmise kui spordieetika vallas on toimumas suured muutused. On oluline, et seda märkaksime ja tunnustaksime,“ toonitas Evestus. 

Korruptsioonivastase teo auhinda annab Korruptsioonivaba Eesti välja juba 2016. aastast ning on ellu kutsutud selleks, et tunnustada tegu, mis on olnud märgilise tähtsusega korruptsioonivaba, ausa ja läbipaistva ühiskonna saavutamisel.