Uudised

Kuidas jaotatakse 3,5 miljardit euroraha?

laine uudised-laine
14. oktoober 2015

Projektiekspert kirjutab, et kui möödunud aastal valitses projektikirjutamiste alal suhteline vaikus, siis nüüd avaneb järjest uusi meetmeid, mis pakuvad olulist tuge avalikule sektorile ja mittetulundusühendustele nii inimressursi arendamise vallas, avalike- ja sotsiaalteenuste arendamiseks kui muude kitsaskohtade likvideerimiseks. 

Kokku on perioodil 2014-2020 Euroopa Liidu struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot ning koos põllumajanduse otsetoetustega saab Eesti ühtekokku 5,9 miljardit eurot.

EL toetuste jagamise üldine eesmärk on tasakaalustada ja ühtlustada EL liikmesriikide arengut ning tõsta seeläbi EL kui tervikliku majanduspiirkonna konkurentsivõimet maailmaturul.

Toetuse saaja seisukohalt on toetusfondidega seotud infohulk suur, kus esmapilgul orienteeruda raske. Projekteksperdi artikkel teeb lühikokkuvõte olulisematest märksõnadest toetusrahade jaotamisel.

Eurorahade kasutamisel on fookus viiel suuremal eesmärgil:
1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav
2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu
3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus
4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus
5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja liikumisvõimalused

Edasi loe Projektieksperdi lehelt.