Uudised

Kuidas leida muukeelseid noori riigisektorisse? Tule kampaaniameistriks!

laine uudised-laine
14. november 2016

2017. aasta esimesel poolaastal plaanitakse teavituskampaaniat, mis julgustab eesti keelest erineva emakeelega 18-30-aastaseid noori tööle asuma riigisektorisse ja siduma oma tuleviku Eestiga. Hankega otsitakse teavituskampaania korraldajat. 

Kavandatav teavituskampaania peaks lisaks aitama Eesti riigisektori tippjuhtidele ja personalitöötajatele selgitada, miks on mõttekas värvata ka eesti keelest erineva emakeelega inimesi ning kuidas nendeni jõuda.

Teavituskampaania abiga loodetakse luua erinevas vormis otsekontakte noorte ja riigisektori tippjuhtide ning personalitöötajate vahel (nt riigisektori töötajate külaskäigud/esinemised koolides, töötubade korraldamine jne), kampaania korraldajalt oodatakse online-kanalites ja sotsiaalmeedias edastamiseks mõeldud videote valmistamist, mis näiteks tutvustaksid eesti keelt emakeelena mitte kõnelevate riigiametnike edulugusid. Oodatud on uudsed lähenemisviisid ja ristmeedialahendused, mis võimaldavad kampaania sõnumeid edukalt sihtrühmani viia.

Hankedokumentidega saab tutvuda e-riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178561. Pakkumus tuleb esitada MISA-le e-riigihangete registris hiljemalt 12. detsembril 2016 kell 16.00.

Hange korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ tegevuse“ raames.