Uudised

#kuidasmekestame arutelusari kutsub osalema veebipõhises ideekorjes

laine uudised-laine
26. november 2018
Novembrikuu viimasel nädalal ehk ühisnädalal, mil tähistatakse kodanikuks olemist ja koostööd, kutsume #kuidasmekestame algatuse raames esitama lahendusideid rahvastiku vähenemisest tulenevate mõjudega toimetulemiseks. Tulevikuideid on oodatud esitama kõik, kes soovivad rahvastikuprotsesside mõju osas kaasa rääkida ning seda saab teha kuni 9. detsembrini lehel https://kestame.rahvaalgatus.ee kolmes teemakategoorias: sündimus, nutikas ränne ja tööhõive.

#kuidasmekestame arutelusari ning ideekorje on algatatud ajendatuna teadlaste ennustustest, et lähimatel kümnenditel jätkub Eestis rahvaarvu oluline kahanemine. Statistikaameti prognoosi järgi kahaneb aastaks 2040 rahvastik igas Eesti maakonnas, välja arvatud Harju- ja Tartumaal. Kuidas mõjutavad rahvastikutrendid meist igaühe elu, milliseid nutikaid lahendusi saab iga kogukond ise ette võtta ning milliste lahenduskäikude elluviimisel on vaja kohalike omavalitsuste või riigi otsuseid, sellele on oktoobri ja novembri jooksul vastuseid otsinud kogukonnad üle terve Eesti. #kuidasmekestame arutelusid on toimunud enam kui 20 ning nende tulemusena on juba kokku kogunenud poolsada lahendusideed. Ühisnädalal on võimalik ideekorjesse täiendusi saata ka veebipõhiselt, samas jätkuvad ka arutelud.

Rahvastikumuutused puudutavad rohkemal või vähemal määral meid kõiki – kahanev rahvastik võib ühel hetkel tähendada ohtu meie keele, kultuuri ja elukeskkonna säilimisele; senise pensioni- ja tervishoiusüsteemi jaoks ei jätku enam raha ja juba praegu pole teenused võrdselt kättesaadavad, sest suletakse koole, poode, raamatukogusid või päästekomandosid. Võime lasta demograafilistel trendidel vaikselt isevoolu minna või trende muuta – #kuidasmekestame arutelusarja eesmärk on anda hoogu inimvara küsimustega teadlikult ja süsteemselt tegutsemisele.

Ideekorje lõppeb 10. detsembriks, misjärel lahendusideed sünteesitakse ning need saavad ekspertidelt mõju osas tagasisidet. Jaanuaris-veebruaris korraldab algatusmeeskond teemaseminarid konkreetsemate ettepanekute täpsustamiseks, et veebruaris suunata need omakorda „Eesti 2035“ strateegiasse või vormida rahvaalgatuseks.

Kodanikualgatuslike arutelude sari tehakse teoks koostöös Avatud Eesti Fondi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Mainor AS, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, EAS Work in Estonia programmi, TalTechi Teenusmajanduse Koja, Vabaühenduste Liidu, Eesti Koostöö Kogu, IOM, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Projekti “Teadlikkuse suurendamine Eesti inimvara seisust ja ühisloome võimalikest lahendustest” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga- , Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.

Rohkem infot: 

Maris Jõgeva

#kuidasmekestame arutelude koordinaator

maris@rahvaalgatus.ee, 53421726

https://kestame.rahvaalgatus.ee