artikkel

Küsi poliitikutelt: “Kust sa tead?”

laine
14. jaanuar 2019
Foto:
Juba möödunud aastal alustas mitmekümne organisatsiooni koostöös algatus “Kust sa tead?” Alanud valimiskampaaniate keskel kutsub ka Vabaühenduste Liit üles seda küsimust kandidaatidele esitama.

Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Selle eeldus on, et me tugineme otsuste tegemisel tõestusele.

Toetame algatusi, mis edendavad kvaliteetset ja kaasavat arutelukultuuri ja faktidele tuginevat otsustusprotsessi. Vaid läbi ausa ja tõendatud arutelu saame teha kaalutletud otsuseid ja viia ellu muutuseid, mis aitavad meie ühiskonda edasi. Sestap peamegi tegema just nüüd, valimiste ajal, üheskoos suuremaid jõupingutusi, et poliitiline debatt ja meie elu puudutavad otsused oleksid tõendus- ja teaduspõhised.

Demagoogia, valeuudised ja populism on mõjusad seni, kuni me neid aktsepteerime. Algatus “Kust sa tead?“ soosib kodaniku aktiivsust ja toetab kodanikuharidust. Algatus ei ole noomiv, vaid üleskutsuv – me kõik saame mõjutada poliitilist arutelu, küsides nii kandidaatidelt kui üksteiselt: kust sa tead?